Vil hjelpe herefossingene til Grimstad

FRP: Martin Konstali og Mariann B. Slettene på Herefoss. FOTO: Hallvard Slettene Juven / FRP

Fremskrittspartiet i Birkenes og Grimstad vil jobbe for at Herefoss kan overflyttes til Grimstad, hvis to tredeler av herefossingene ønsker det.

LOVER FLYTTEHJELP: Leder i Birkenes FrP, Martin Konstali, og styremedlem i Grimstad FrP og fylkeslaget, Mariann B. Slettene, lover å jobbe for en overflytting av Herefoss til Grimstad kommune, dersom mist to tredeler av herefossingene ønsker det. (FOTO: FRP)

LOVER FLYTTEHJELP: Leder i Birkenes FrP, Martin Konstali, og styremedlem i Grimstad FrP og fylkeslaget, Mariann B. Slettene, lover å jobbe for en overflytting av Herefoss til Grimstad kommune, dersom mist to tredeler av herefossingene ønsker det. (FOTO: FRP)


KOMMUNEREFORMEN. – Birkenes FrP har årsmøtevedtak på at vi ønsker å følge folkets ønske i denne saken, så hvis to tredeler av herefossingene ønsker overflytting, så vil vi jobbe for det, sier Martin Konstali (28), leder i Birkenes FrP. Det er leserinnlegget fra herefossingen Ingar Uldal som har satt de to lokallagene på tanken, og FrP ønsker å benytte folkeavstemning for å finne ut om Uldal har bygda med seg. Så langt har FrPs kamp for folkeavstemning om kommunereformen vært fåfengt i Birkenes, men Konstali har ikke tenkt å gi seg.
– Personlig synes jeg vi er på ville veier hvis politikerne ikke vil høre på folk, sier han.
– Det er jo god FrP-politikk å høre på det folket mener, og det er derfor vi ønsker folkeavstemning, supplerer Mariann B. Slettene (22), utflytta herefossing og styremedlem i Grimstad FrP og Aust-Agder FrP. På vegne av lokallaget i Grimstad ønsker hun herefossingene hjertelig velkommen. Som de yngste representantene i hvert sitt lokallag er hun og Konstali spesielt interessert i å høre hva den yngre garde ønsker.
– Det er jo tross alt de som skal bo i de nye kommunene, påpeker Martin Konstali. Ungdomsrepresentantene vil bruke sosiale medier, spesielt facebook, for å nå fram til ungdommen. De vil også henvende seg direkte til ungdom, og Konstali ser for seg at rånermiljøet i bygda, som Birkenes FrP allerede er i kontakt med, kan være et naturlig utgangspunkt. Skulle det vise seg at flertallet av herefossingene faktisk ønsker seg til Grimstad, vil de bruke partiapparatet for alt det er verdt.
– Jeg er jo med i fylkesstyret og kan jobbe mot våre stortingsrepresentanter der, sier Mariann B. Slettene.
– Som regjeringsparti er vi i en unik posisjon til å løfte saker opp på et politisk høyere nivå. Vi kan jo ikke love noe, men vi kan love å arbeide for det. Det viktigste for oss er å sende et tydelig budskap om at bygdene må få tilhøre de kommunene de selv vil, sier Martin Konstali. Herefossingene må velge en leder som kan forhandle på vegne av bygda, mener FrP.
– Han må si at våre kraftinntekter er større enn utgiftene til skolen, så må han stille krav til Grimstad om at de må forplikte seg til å drive skolen i for eksempel 20 år framover, sier lokallagslederen. Selv skulle han imidlertid helst sett at Birkenes ble holdt samla.
– Men hva jeg mener er underordna. Det er ikke politikere eller byråkrater som skal avgjøre dette, sier Martin Konstali.
– Det vet folk flest best selv, mener Mariann B. Slettene.