Ser kritisk på skiltene

ILLUSTRASJONSFOTO: Strekninga på bildet, har ingenting med saken å gjøre.

Vegvesenet ser kritisk på fartsgrensene på Birkelandsveien hver eneste uke.

– Det er ikke utrykningspolitiet som fastsetter fartsgrensene.  I dette tilfelle gjøres det Statens Vegvesen i samarbeid med den lokale entreprenør, sier leder for utrykningspolitiet på Agder, Øystein Krogstad.

Birkenesavisa har kjørt stekningen fra Knudremyr til Birkeland en tilfeldig onsdag. Målt fra Knudremyr gikk det 3,1 kilometer i 50 km/t før det i det hele tatt dukket opp noe som kunne minne om anleggsarbeid. Det var på sykkelstien – godt utenfor kjørebanen. Etter ytterligere 200 meter, og nå var vi på Eigelandssletta var det likedan. Etter 4,3 kilometer fra Knudremyr ble det arbeidet, men det var hvert fall 50 meter utenfor veibanen, og så etter 6,4 kilometer var det slutt på nedsatt hastighet.

Siste fredag i september ble to bilister fratatt lappen, og flere måtte punge ut til statskasse etter fartskontroll i veiarbeidsområdet.

– Men mener du at fartsgrensen er riktig på denne strekningen?

– Det vil jeg ikke ha noen mening om, og vi kan jo si ifra hvis fartsgrensen oppfattes som helt feil. Men vår oppgave er å påse at fartsgrensen som er satt, overholdes. sier Krogstad

– Hva med respekten for skilting hvis folk oppfatter det som feil?

– Det er et betimelig spørsmål om hva som skjer med respekten for skiltene dersom bilistene opplever det de oppfatter som åpenbar feilskilting, sier Krogstad, og ser gjerne at det settes fokus på denne utfordringen.

Paul Ridola er vegvesenets byggeleder på strekningen og han forteller at det jevnlig kontrolleres at skiltingen er riktig.

– Vi er omtrent ukentlig ute og ser på skiltingen med et kritisk blikk.  Jeg skjønner at folk reagerer, men sikkerheten er første prioritet. Og da tenker vi sikkerhet for både for de som arbeider langs veien og for bilistene, sier Ridola.

– Er det ikke mulig med litt større differensiering på denne strekningen?

– Alt er mulig, men vi har ikke funnet det hensiktsmessig, sier Ridola som for øvrig ber Birkelandsavisa med på neste inspeksjonsrunde, slik at avisas lesere kanskje kan få et bedre innblikk i tenkningen som ligger bak.

– Hva med elektroniske skilt som lettere lar seg forandre?

– Selvfølgelig er vi åpne for alle innspill, og selv om så vidt meg bekjent ikke er særlig i bruk på anleggsområdet i Norge, er det kanskje noe vi må ta opp til vurdering, særlig når anleggsområdet strekker seg over nærmere ti kilometer, sier Ridola.

Ridola forteller videre at det ikke har vært uhell i forbindelse med trafikkavviklingen så langt i anleggsperioden.  Men de som arbeider på anlegget melder at farten til tider kan være noe høy.

I vegvesenets kontrakt med Heldal er midten av mai fastsatt til ferdigstillelse.