Stenges hele helga

STENGES: Birkelandsveien mellom Birkeland og Lillesand stenges hele helga.

STENGES: Birkelandsveien mellom Birkeland og Lillesand stenges hele helga.

I kveld blir nok en gang fylkesvei 402 stengt mellom Eikeland og Tveidekrysset.

Årsaken er spreningsningsarbeider i forbindelse med bygging av ny gang- og sykkelvei mellom Birkeland og Lillesand. Veien stenges fredag 22. april kl 18.00 og vil være stengt for all trafikk fram til mandag 25. april kl. 06.00.

Gående og syklende må benytte alternative veier. Endringer av bussruter på strekningen vil bli annonsert. Omkjøring for alle kjøretøyer mellom Birkeland og Lillesand blir via riksvei 41, Timeneskrysset og europavei 18.