Engasjerer seg for forandring

NYVALGT: Håvard Aanesland er valgt som nestleder i Partiet De Kristnes Ungdom Vest-Agder. Aanesland håper på forandring, og vil blant annet kjempe for mindre byråkrati.

Birkenesing nyvalgt nestleder i Partiet De Kristnes ungdomsorganisasjon i Vest-Agder.

– Jeg er oppgitt over alle de andre partiene, for jeg føler ikke de representerer meg. Jeg har savnet et økonomisk liberalt parti med konservative verdier, og der har jeg funnet i Partiet De Kristne (PDK), sier Håvard Aanesland til Birkenesavisa.

32-åringen ble i forrige uke valgt inn i nestledervervet hos Partiet De Kristnes Ungdom i Vest-Agder. Aanesland bor på Birkeland, og studerer jus på Universitetet i Agder. Han har tidligere vært støttemedlem i Kristelig Folkeparti, men har ingen politiske bakgrunn utover det.

Nærmere Frp

– Jeg ble spurt om å være med i et lokallag i Kristiansand, men så fant vi ut at det ikke var noe fylkeslag, og da bestemte vi oss for å stifte ett, sier Aanesland.

– Hvorfor skal folk stemme på PDK framfor KrF?

– Egentlig sammenligner du med feil parti, for vi ligger nok nærmere Fremskrittspartiet enn Kristelig Folkeparti, og majoriteten av medlemmene kommer derfra, sier han.

Likevel, forskjellen mellom de to partiene som i navnet frir til kristne velgere, beskriver han slik:

– Vi vil endre finansieringa av kirka, og innføre et klart skille mellom kirke og stat. Vi vil kutte i skattene framfor å subsidiere. For min egen del har jeg meldt meg inn i PDK på tross av navnet.

Arbeider med program

Fylkeslaget i Vest-Agder arbeider nå med det lokale partiprogrammet. Aanesland sier dette programmet ikke vil skille seg bemerkelsesverdig fra andre lokale partiprogram innad i partiet.

– Når det gjelder stortingsvalget til høsten har vi tro på at PDK får inn to representanter landet under ett. Ambisjonene er større, og vi håper på tre eller fire, sier han.

Gjennom valgkampen vil han fronte saker som mindre byråkrati, gjøre det enklere å starte egen bedrift, og sikre livet fra unnfangelse til død. PDK ønsker å melde seg ut av EØS, og etablere en frihandelsavtale lik den Sveits har.

Garantist for HV

– Jeg ønsker en forandring, og det er derfor jeg engasjerer meg. Hovedsaken vår i høst blir å styrke Forsvaret. Vi skal være en garantist for fortsatt tilstedeværelse av Heimevernet på Sørlandet, sier Aanesland.

– Hvordan kan et lite parti som kanskje får to representanter på Stortinget være en garantist for dette?

– Vi har en god politikk, og partilederen til moderpartiet er major i Heimevernet. Med to representanter kommer vi ikke til å gi oss, og vi skal presse de andre partiene. Vi var først ute med å si at vi skal redde Heimevernet på Sørlandet, sier Aanesland.

Nå håper han flere enn sist vil stemme på PDK, og han er overbevist om at partiet kunne passe for mange. Ikke minst hvis man ser på resultatene fra NRKs valgomat.

– Partiet har hatt sine barnesykdommer, men har forbedret seg fra første gang vi stilte til valg. Jeg var nettopp i Oslo på seminar, og det er mange gode mennesker i partiet som kan sakene sine, sier avslutter Aanesland.