Ny runde om sentrumsprosjekt

SAMARBEIDER: Grunneierne, her ved Birger Flaa, har et nært samarbeid med DNB Eiendom og Jan Olav Birkenes om utviklingen av området. De har stor tro på prosjektet, som de selv mener har god spennvidde og kan henvende seg til folk i alle livets faser.

SAMARBEIDER: Grunneierne, her ved Birger Flaa, har et nært samarbeid med DNB Eiendom og Jan Olav Birkenes om utviklingen av området. De har stor tro på prosjektet, som de selv mener har god spennvidde og kan henvende seg til folk i alle livets faser.

SAMARBEIDER: Grunneierne, her ved Birger Flaa, har et nært samarbeid med DNB Eiendom og Jan Olav Birkenes om utviklingen av området. De har stor tro på prosjektet, som de selv mener har god spennvidde og kan henvende seg til folk i alle livets faser.

KOMMUNALT. Etter at Fylkesmannen i april stanset prosessen med utvikling av eiendommen ”Skauen” langs Strøget, melder grunneierne nå at de vil starte arbeidet med omregulering.

Arkitektkontoret Rune Tobiassen AS fremmet tidligere i år, på vegne av Tyrving AS, søknaden om rammetillatelse for oppføring av 28 leiligheter fordelt på fem firemannsboliger og fire tomannsboliger på den 4,7 mål store tomta langs Strøget. Husene var tenkt bygd med flatt tak og 8,3 meter som maks byggehøyde. Planutvalget fastholdt i januar vedtaket om å tillate byggingen. I april opphevet Fylkesmannen tillatelsen og sendte saken i retur til kommunen. Fylkesmannen mente de 28 leilighetene stred mot gjeldende reguleringsbestemmelser på hele fem punkter, blant annet boligtype og etasjeantall. Det forelå også saksbehandlingsfeil ved at det ikke var fremlagt grunngitt søknad om dispensasjon, og ved at kommunen ikke hadde rettledet søker om at tiltaket i strid med reguleringsplanen krever dispensasjon, påpekte rådgiver Hanna de Presno.

Vil omregulere

Nå vil grunneierne med Birger Flaa i spissen komme kommunen i møte. Derfor søker de om å få sette i gang omregulering av området.
– Administrasjonen i kommunen arbeider for tiden med en sentrumsplan. Denne planen vil neppe bli ferdig i den nærmeste tiden. Vi vil nå lage en reguleringsplan i tråd med hva de tenker seg som en total plan og ønsker for sentrumsutviklingen for Birkeland sentrum, og så langt vi forstår er de tegninger vi har fått godkjent tidligere i Planutvalget i tråd med hva de ser for seg i en samlet sentrumsplan, sier Birger Flaa. Han varsler samtidig at det trolig vil bli søkt om en ytterligere økning av utnyttelsesgraden av eiendommen, til kanskje 40 prosent, og legger til at dette ikke er en spesielt høy utnyttelsesgrad for et sentrumsområde.

Håper på vedtak i år

– Vår Arkitekt STAVARK i Stavanger vil sette i gang arbeidet med omregulering i løpet av juni måned, og vi håper å kunne få en godkjenning i slutten av året dersom fremdriften går som planlagt. Da vil vi kunne ha et gyldig vedtak om oppstart av området tidlig i 2014. Da vil vi samtidig søke om en rammegodkjenning for prosjektet. Avhengig av responsen vi får fra markedet har vi til hensikt å starte utbygningen så fort de nødvendig avklaringer foreligger, sier Flaa.
– Tilbakemeldinger vi har fått fra administrasjonen så langt er at de synes planene ser spennende ut, og at de er positive til prosjektet, legger han til.