Samler ungdommen

En rekke aktører går sammen om å invitere tenåringer til fest på kulturarenaen 16. mai. 

– Vi bestemte oss natt til 17. mai i fjor om at dette måtte gjentas, forteller kateket i Birkenes Anne Bjørnholmen Øvensen.

I fjor var første gang de arrangerte det rusfrie opplegget for tenåringer på Birkeland 16. mai.

Stort engasjement

– Vi hadde midler som skulle brukes på et rusfritt og forebyggende opplegg for ungdom. Etter hvert som vi gikk i gang med planleggingen opplevde vi at lag og foreninger over hele bygda engasjerte seg og ville være med og hjelpe til, sier hun.

Kanonballturnering, bruskasseklatring, spill, mat og lek er noe av det som står på programmet 16. mai. Ungdom fra syvende trinn til avgangselever på videregående er invitert til festen som holdes på Valstrand kulturarena og i klatrehallen på gamle Valstrand.

– Det ble en suksess med rundt 80 besøkende i fjor, og vi håper at vi treffer bygdas ungdom i år også.  Første del av kvelden vil foregå ute, der det vil bli arrangert en rekke aktiviteter. Etter hvert vil vi trekke innendørs, sier hun.

Kan bli tradisjon

Arrangementet er et samarbeid mellom kirken, Joker fritidsklubb, 4H, Frikirka, FAU Valstrand, Birkenes kommune, korpset, Friends, BUG, KRIK, Avholdslaget, speideren, SLT-koordinator og Birkeland klatreklubb.

– Vi har også fått god respons fra foreldre og andre som ønsker å hjelpe. Det at så mange engasjerer seg synes vi er flott. Det er mange som er med på å dra lasset, noe som gjør det utrolig gøy for oss å arrangere dette, sier hun.

Kateketen forteller at dersom suksessen gjentar seg skal en ikke se bort ifra at arrangementet kan bli en fast tradisjon på Birkeland.

– Vi hadde en kjempefin feiring i fjor, og det er allerede mange ungdommer som på facebook har sagt at de kommer i år og, avslutter hun.