Risikerer 40 timer med skolebuss

Hvis politikerne stemmer for nedleggelse av Engesland ungdomsskole, må elevene tilbringe mer enn en hel arbeidsuke i skolebussen hver måned.

Med et klart budskap til de foresatte fra administrasjonen om mulig nedleggelse av ungdomstrinnet, ble helse, lang reisevei og sosial omgang, hete temaer under dialogmøtet tirsdag ettermiddag forrige uke.

– Vi må spare penger og forslaget fra skolesjefen og rådmannen som politikerne må stemme over, er om ungdomstrinnet på Engesland skal legges ned eller ikke. Den 22 april vil vi gi anbefaling av tiltak til formannskapet og 12 mai skal det opp i kommunestyret til avgjørelse, sier skolesjef Marianne Moen Knutsen til de litt over 30 foreldrene som er samlet.

Administrasjonen sparer nesten 900.000 kroner hvis ungdomstrinnet ved skolen legges ned. Det er heller ikke er aktuelt å kjøpe skoleplasser for de elleve elevene i de nærliggende skolene i nabokommunene Iveland og Evje. Det vil koste mer enn å drive ungdomstrinnet.

Per i dag er det tolv elever kommunen kjøper skoleplasser til ved Samkom skole, det koster dem 722.400 kroner per år. Kommunestyret stemte over denne ordningen i 2012 og den vil være slik inntil det vedtas nye vedtak.

 

– Noen elever vil få over førti timer reisetid hver måned i tre år.  Hvis det blir slik at elevene skal reise to til tre timer om dagen fem dager i uken, må det bli leksefri skole, sier FAU-leder Gyro Heia.

 

Les hele saken i Birkenes Avisa på papir!