Politiet undersøker innbrudd

NY KOORDINATOR: Kommunen søker SLT-koordinator Astrid Færden-Gaares etterfølger. Her sammen med Lillesand-lensmann Kjetil Nygård.

Det har vært mange innbrudd i Vegusdal i høst. Lensmannen ber om tips.

Både butikken og idrettsplassen er hatt ubudne gjester.  På idrettsplassen forsvant det blant annet et kort til bruk på bensinpumpene på Engesland.  Dette resulterte i at en god del liter forsvant fra tankene.  Dessuten har det vært innbrudd i både hytter og hus. I den forbindelse snakkes det alvorlig om å opprette en vakttjeneste i bygda.

– Borgervern og selvforsvarsgrupper er ulovlig og straffbart, men det er helt greit at naboer går sammen for å passe på litt ekstra i bygda.  Det er riktig at det har vært en del i Vegusdalområdet i høst, og kanskje mere enn vi har fått melding om, sier lensmann Kjetil Nygård til Birkenesavisa.

Han vet at bygdefolket i Vegusdal har sine mistanker om hvem som står bak, men påpeker at det er farlig å forfølge rykter og mer eller mindre begrunnede mistanker.

– Politiet arbeider med flere av sakene, og håper på oppklaring, men vi må forholde oss til håndfaste bevis. Men vi tar gjerne imot tips for folk i området, sier lensmannen.