Ønsker lokal glassfiber i rotorbladene

VINDKRAFT: Heine Østby fra 3B Fibreglass, ordfører Anders Christiansen (Ap) og Martin Westin fra Eon.

Heine Østby mener det er merkelig om kommunen skal si nei til vindkraft, en næring 3B Fibreglass satser på å kapre flere markedsandeler av.

– Dere politikere skal ta et av deres vanskeligste valg. For oss er det enkelt, for vi ser mulighetene, sier Kai Reidar Imenes, leder av Birkenes Næringsforum.

Med det åpner han, og på mange måte oppsummerer, næringsforumets vindkraftmøte på 3B Fibreglass onsdag. Med en horde politikere og næringslivsfolk i salen, forteller ulike aktører om deres positive syn på mulighetene som oppstår dersom Eon får bygge vindkraftpark i Birkenes.

– Det er en åpenbar kobling mellom vindkraft og vårt gode resultat de siste årene. 100 prosent av glassfiberen vi produserer her går til Europa, og 70 prosent ender opp i et rotorblad, sier administrerende direktør Heine Østby i 3B Fibreglass.

Bedriften har ambisjoner om å kapre større markedsandeler, og Østby understreker at glassfiberen fra Birkeland er ettertraktet, ettersom den oppfyller kravene som kreves av stadig større og lengre rotorblader.

– De som tror vindkraft er et grønt produkt tar feil. I dag ser produsentene kun på kostprisen, men etter Paris-avtalen vil det forandre seg, og da får vi et konkurransefortrinn, sier han.

Østby understreker at hjørnesteinsbedriften ikke mener noe om lokalpolitikken, og ikke har noe offisielt syn på vindkraftutbyggingen som snart skal behandles politisk.

– Vår strategi er tuftet på å støtte vindkraft som teknologi i det grønne skiftet. Da er det underlig om vår vertskommune stiller seg negativ til vindkraft om hjørnesteinsbedriften tjener på det, sier han.

I Europas største vindkraftpark på land, i Fosen i Sør-Trøndelag, finnes det ifølge Østby ikke et gram glassfiber fra Birkeland.

– Mitt mål er at det ikke skal være kinesisk glassfiber i vindturbinene i Birkenes, men glassfiber herfra, slår Østby fast.

Han er ikke den eneste som vil sette sitt preg på en eventuell vindkraftutbygging. Vidar Flaa i Birkeland Grunn og Betong, mener Eons planer passer han som hånd i hanske.

– Det har vært en del mennesker ute i avisene og delt deres kalkulasjoner. Spør vi de om de noen gang har kalkulert slike prosjekter før, er svaret nei. Jeg derimot har kalkulert før, og har kalkulert nå, sier han.

Flaa mener anleggsarbeid til 200 millioner kroner må gjennomføres i vindkraftprosjektet. Tallet er ikke mye ulikt Eons eget tall, og Flaa mener store deler av disse oppdragene kan tilfalle lokale entreprenører.

– Vi reiser til Kristiansand og Arendal og vinner konkurranser om oppdrag. På hjemmebane i Birkenes er vi i alle fall konkurransedyktige, sier han.