Vindkraft i Birkenes

FRP: Martin Konstali (Frp).

La vindmøllene betale folkets eiendomsskatt.

Flertallet i kommunestyret lukket torsdag døra for videre vindkraft-investeringer i Birkenes kommune. Hvorfor sier man nei til mer vindkraft før man i det hele tatt har høstet erfaringer fra de møllene som allerede er vedtatt bygd? Vi må ha litt is i magen, ha tillit til utbyggerne og utnytte de mulighetene milliardinvesteringen gir.

Vindkraftutbyggingen er en kjempemulighet for det lokale næringslivet. I tillegg gir det fantastiske veier som grunneierne blant annet kan bruke til å hente ut tømmer. Etter mitt syn er vindkraftutbyggingen totalt sett svært positivt for vår kommune. Mulighetene er større enn ulempene.

Jeg ble så provosert over den negative stemningen i kommunestyret på torsdag at jeg tok ordet og sa følgende:

«Kommunestyret, hvorfor er dere så negative? Hvorfor ser dere ikke mulighetene som ligger her? Hva om vi kontakter internasjonale IT-giganter, bygger store datasentre i fjellet og forsyner anleggene med kortreist kraft fra omliggende vindmøller. Så legger vi en fiberkabel i Tovdalselva, ut i Skagerrak og videre til kontinentet».

Vi må se muligheter, ikke begrensninger.

Jeg gleder meg til å følge vindmølleutbyggingen. Store maskiner, folk i arbeid, grønn og fremtidsrettet energi, faste arbeidsplasser og fremtidige inntekter til ei slank kommunekasse.

Skal vi fjerne eiendomsskatten må vi hente pengene andre steder. La vindmøllene betale den eiendomsskatten vanlige folk i dag betaler.

Martin Konstali

Birkenes Frp