Miriam fikk skattesjokk

OPPGITT: – De kan ikke behandle folk på denne måten, sier Miriam Korsmo oppgitt, med kontoutskriften som viser at hun har betalt det første avdraget i hånda. For å slippe å trekke hele neste avdrag av «julepensjonen» har hun tenkt å betale tusen kroner i oktober og så resten ved forfall i slutten av november.

OPPGITT: – De kan ikke behandle folk på denne måten, sier Miriam Korsmo oppgitt, med kontoutskriften som viser at hun har betalt det første avdraget i hånda. For å slippe å trekke hele neste avdrag av «julepensjonen» har hun tenkt å betale tusen kroner i oktober og så resten ved forfall i slutten av november.

KOMMUNALT. – Jeg synes det er en absolutt skandale, sier Miriam Korsmo om at Birkenes kommune krever inn begge avdragene på den nyinnførte eiendomsskatten med kun to måneders mellomrom tett oppunder jul.

I desember 2013 vedtok kommunestyret i Birkenes å innføre eiendomsskatt på boliger, fritidsboliger og andre næringseiendommer med helårsvirkning fra og med 2014. I likhet med resten av boligeierne i Birkenes fikk Miriam Korsmo brev i mars om hvor mye hun skulle betale i årlig eiendomsskatt. For hennes del var det snakk om i underkant av 4000 kroner for eneboligen i Lille Tømmeråsen. Boligeierne ble forespeilet at skatten det første året ville bli delt i to terminer med ett forfall i juni og ett utpå høsten. Miriam satte derfor av penger til første forfall i juni. Grunnet tekniske problemer gikk det imidlertid tre måneder over tiden før kommunen fikk sendt ut den første fakturaen, da med forfall 30. september. Andre avdrag vil ha forfall 30. november.

– Da får jeg to avdrag på to måneder, og så forfaller det siste i julemåneden. Og en må jo bare betale. Det betyr jo at det går ut over noe annet, julegaver og sånt, sier 77-åringen. Men det er ikke det verste, synes hun.
– Jeg tenker på unge mennesker som har kjøpt eller bygd hus. De kan fort komme i ei økonomisk klemme. Det kan jo bli en masse inkassosaker ut av dette, sier den pensjonerte legesekretæren. Hun tror det er mange som er i samme situasjon, men som ikke tør si ifra.

– Jeg synes vi blir dårlig behandla. Da kommunen ikke klarte å få ut det første avdraget før ferien burde de nøyd seg med ett avdrag i år. De må jo ta hensyn til folk, mener Miriam.

På spørsmål om hvorfor kommunen ikke kan gi fritak for andre halvdel av årets eiendomsskatt viser økonomisjef Tom Olstad i Birkenes kommune til siste kommunestyremøte hvor FrPs Odd Gunnar Tveit foreslo nettopp dette. Rådmann Gro Anita Trøan gjorde det da klart at fritak ikke var mulig, da årets budsjett i såfall ville være ulovlig.
Olstad beklaget da og beklager igjen på det sterkeste at kommunen setter noen i en økonomisk klemme som følge av at de to terminene faktureres så tett på hverandre. Han oppfordrer de som måtte ha problemer med å betale innen fristen om å henvende seg til kommunens servicetorv, slik at man kan bli enige om en betalingsløsning.

Økonomisjefen bekrefter at kommunen har fått en del henvendelser om saken. Mange av dem løses gjennom en telefonsamtale, mens andre saker må gjennomgås nærmere. Han gjentar at eiendomsskatten fra og med neste år vil bli fakturert over fire terminer sammen med de øvrige kommunale avgiftene vann/avløp og feieavgift.
– Jeg håper regningene kommer når de skal da, sier Miriam Korsmo.