Nå skal det stemmes

ENKLERE: – Før måtte stemmesedlene legges i en konvolutt, nå skal den bare stemples, opplyser Kari K. Birkeland (midten), som sammen med valgfunksjonærene Lumnije Salihu (f.v.), Gunn Ebba Raen, Christer Birkeland og Aud Hellen Bergland sørger for at alle som ønsker det får forhåndsstemt.

Stortingsvalget forhåndsstemming Nå skal det stemmesSTORTINGSVALGET 2013. Det lakker og lir mot stortingsvalg. Mandag 9. september skal stemmeberettigede over det ganske land si sin mening om hvem som skal styre landet de neste fire åra. Ved Servicetorvet på kommunehuset på Birkeland er forhåndsstemmingen for lengst i gang. Mandag var det kommet inn om lag 175 forhåndsstemmer, inklusive seks stemmer fra birkenesinger som har forhåndsstemt i andre kommuner. Ved forrige stortingsvalg var det 582 birkenesinger som benyttet sjansen til å forhåndsstemme, mens 1920 stemte på selve valgdagen. Det ga en valgoppsutning på 76,4 prosent.

Forhåndsstemme kan avgis hos Servicetorvet på Kommunehuset mandag til fredag klokka 09.00 til 15.00. Kommende uke (uke 36) holder de kveldsåpent til klokka 19.00 fra mandag til torsdag (2.-5. september). I tillegg blir det mulig å avlegge forhåndsstemme på Birkeland bibliotek kommende lørdag (31. august) mellom klokka 10.00 og 14. 00, og på Birkenes sykehjem onsdag 4. september mellom klokka 10.30 og 12.30. Velgere som ikke klarer å komme seg til verken Servicetorvet eller Biblioteket på grunn av sykdom eller uførhet, kan søke Valgstyret om å få avgi sin stemme hjemme. Søknadsfristen er 4. september. Klarer man å komme seg til Kommunehuset, men har problemer med å komme seg ut av bilen, kan man ringe Servicetorvet, så kommer de ut og hjelper til med stemmegivningen.

– Vi vil gjerne at folk bruker stemmeretten, understreker servicetorvleder Kari K. Birkeland. Siste frist for å avgi forhåndsstemme er fredag 6. september klokka 14.45.