Lanserer ny kartløsning på internett

PÅ NETT: Steinar Aas, Terje Elseth, Aud Hellen Bergland og Brit Lammenes er fornøyd med den nye kartløsninga til kommunen.

Nå kan du både reise tilbake i tid, og hente ut kartinformasjon fra kommunen selv.

– Når jeg begynte i kommunen hadde kartsjefen et kartskap som ble låst hver kveld. Det var ikke hvem som helst som fikk tilgang til det. Nå er situasjonen en helt annen, sier Steinar Aas.

Birkenes kommunen lanserer i disse dager sin nye kartløsning på internett. Nå skal det bli slutt på at karthenvendelser må behandles manuelt, til glede for både innbyggere og saksbehandlere.

– I dag er kart allemannseie, og med kartløsninga til kommunen slipper man å involvere mennesker for å få ut data fra kommunen. Dermed er dette både en besparende prosess, og en mer brukervennlig prosess, sier Aas.

Eiendomsgrenser, reguleringsplaner, detaljreguleringsplaner, kommuneplaner og mye mer er innarbeidet i den nye kartløsninga som kun et knippe av landets kommuner tilbyr.

– Vi har jobbet mye for å få alt dette i stand, og nå får brukerne våre det best mulige kartet som i tillegg er helt oppdatert. Eiendomsgrenser og annen informasjon fra matrikkelen oppdateres hver natt, mens selve kartgrunnlaget oppdateres når det foreligger nye kart, sier Aas.

Sparer mye arbeid

Kartløsninga som nå er lansert er ingen lovpålagt oppgave for kommunen, men innebærer at Birkenes kan bruke ressursene sine på andre oppgaver. Brukere som ikke benytter seg av internett skal fortsatt få hjelp når de oppsøker kommunehuset med kartspørsmål.

– Det er egentlig fascinerende å se hvor mye folk bruker kart. For oss kartfolk er det gøy at kart blir brukt til alt mulig, sier han.

Store deler av sentrum av Birkeland er nå tilgjengelig som skråfoto i kommunens kartløsning. Bildene kommer fra fly som er hyret inn av fylket. Utgangspunktet for prosjektet var å fotografere kysten, men Aas fikk overbevist fylket om å sende et fly innover mot Birkeland.

– Vi skulle gjerne hatt skråfoto fra Herefoss og Vegusdal også, men det lot seg ikke gjøre i denne omgangen. Vi er egentlig heldige som fikk bilder fra Birkeland, sier Aas.

Historie på nett

For kommunen har skråfotoene en verdi i byggesaksbehandlingen. Foreligger det gode bilder av området er det ikke sikkert kommunen trenger å dra på befaring. For publikum kan det glede at kommunen nå har fått på lufta historiske flyfoto.

– Her er det mye spennende å så, ikke minst utviklingen innen landbruket. Sammenligner man kart fra i dag med eldre kart ser man hvor mye landbrukseiendom som er bygget ned, sier han, og legger til:

– De historiske flyfotoene er først og fremst artige, og nyttige for historikere.

Vil gjøre det selv

For sørvissenteret betyr den nye kartløsninga en enklere hverdag. Lenge har det vært mulig å søke om byggetillatelse over nett, men det har bydd på problemer knytta til kart.

– Enkelte søkere har måtte komme innom med papirkart fordi det ikke har vært noen god løsning rundt dette med digitale kart. Den nye kartløsninga er enkel å veilede rundt, og den gjør også vår hverdag enklere, sier Aud Hellen Bergland.

Hun anser den nye kartløsninga for å være et stort steg framover, og påpeker at også andre nettløsninger blir modernisert framover.

– Publikum vil i dag sitte hjemme og løse ting selv, uten å måtte møte opp på et offentlig kontor. Og terskelen for å ordne ting selv blir stadig lavere, sier hun.