Halv million på ladere

LADERE: Blant annet utenfor kommunehuset er det etablert ladestasjoner for elbiler.

Kommunen har brukt 491.500 kroner på elbilladere til kommunens ansatte.

– Arbeidet er utført i henhold til vedtatt investeringsbudsjett for 2017 hvor det var satt av 510.000 kroner til dette arbeidet. Totalkostnad ble 491.500 kroner, sier ordfører Anders Christiansen (Ap).

Tallene kom fram på forrige kommunestyremøte, hvor Odd Gunnar Tveit (Frp) stilte spørsmål om laderne gjennom en interpellasjon til ordføreren. Kommunen har i løpet av 2017 montert 12 doble og fire enkle ladere for elbil.

Disse er plassert ved Engesland oppvekstsenter, Herefoss skole, Birkeland skole, Valstrand skole, Natveitåsen barnehage, kommunehuset og utenfor sykehjemsbygget på Birkeland.

Tveits bakgrunn for å stille spørsmål ved laderne, var at han hadde hørt at kommunens ansatte kunne lade ved disse gratis. Det avviser Christiansen.

– Det ble valgt en løsning ved installering med åpen tilgang til laderne. Dette blant annet for å redusere kostnader. I oppstart av prosjektet ble det sagt at det er naturlig at ansatte som bruker tilbudet dekker deler av utgiftene, sier han, og legger til:

– Det er i vesentlig ansatte på dagtid som bruker laderne, og etter en vurdering skal ansatte som gjør dette betale 200 kroner i måneden for bruk.

Kommunen legger til grunn at det koster 2,8 kroner per time å lade en bil, og at de ansatte lader rundt 72 timer i måneden. Representanten fra Fremskrittspartiet ville også vite om ordføreren synes det er rettferdig, og en kommunal oppgave å subsidiere elbiler.

– Det er i tråd med klimamålsetninger og forpliktelser at også kommunen er en del av å legge til rette for redusert utslipp fra biltrafikk. Disse tiltakene legger til rette for at ansatte skal kunne benytte elbil til arbeid, sier Christiansen.