Barnevernssak i formannskapet

Odd Gunnar Tveit (Frp) får ikke med seg formannskapet på en støtteerklæring.

– Dette er en vanskelig sak, og visst jeg bare var 99 prosent sikker ville jeg ikke tatt dette opp. Jeg er derimot 100 prosent sikker, sier Odd Gunnar Tveit og legger til:

– Det gjelder en hårreisende barnevernssak i kommunen. Jeg håper jeg kan få med formannskapet på å støtte foreldrene i saken. Dersom vi ikke foretar oss noe, støtter vi i realiteten barnevernet.

Ordfører Anders Christiansen (Ap) påpeker at formannskapet er øverste myndighet for barnevernet, og mener det derfor er vanskelig å gå inn i saken. Det samme mener varaordføreren.

– Saken er spesiell, og man kan få sympati for foreldrene, men dette er ikke en sak for politikerne. Vi har delegert barnevernsarbeidet til det interkommunale samarbeidet, og kan ikke gripe inn overfor dem, sier Anne Kari Birkeland (KrF).

Hun påpeker at dersom det skulle vise seg å være en systematisk feil i barnevernet, ville saken stilt seg helt annerledes med tanke på politisk involvering.

– Det er vanskelig å skille mellom politikerrollen og det å være øverste leder for en kommune med barnevern. Det er fint at du tar denne saken opp, selv om det er vanskelig for formannskapet å gi sin støtte, sier Linda Hye (Ap).

Torbjørn Bjorvatn (KrF) avslutter det hele med å påpeke at det er nasjonale retningslinjer som ligger til grunn for hvordan ulike barnevern skjøtter din oppgave.

– Vi må ikke tro at vi kan behandle dette politisk. Det politiske rommet er lite i denne saken, ja, helt fraværende, sier han.