Enstemmighet om Grasham-dispensasjon

FIKK DISP: Et enstemmig planutvalg mener at det kombinerte museums- og barnehagebygget bør få stå i den høyden det er oppført, da man ikke kan se hvilke ulemper takhøyden gir naboen i det hvite huset til venstre i bildet.

FIKK DISP: Et enstemmig planutvalg mener at det kombinerte museums- og barnehagebygget bør få stå i den høyden det er oppført, da man ikke kan se hvilke ulemper takhøyden gir naboen i det hvite huset til venstre i bildet.

FIKK DISP: Et enstemmig planutvalg mener at det kombinerte museums- og barnehagebygget bør få stå i den høyden det er oppført, da man ikke kan se hvilke ulemper takhøyden gir naboen i det hvite huset til venstre i bildet.

POLITIKK. Et enstemmig planutvalg gikk inn for å gi Birkenes bygdemuseum dispensasjon til å oppføre det nye kombinerte museums- og barnehagebygget på Grasham med en mønehøyde på inntil 9,8 meter. Som kjent omgjorde Fylkesmannen kommunens vedtak om å gi byggetillatelse, da mønehøyden på bygget er høyere enn de ni meterne som Plan- og bygningsloven tillater. Nabo Ragnar Høygilt har klagd på flere forhold ved bygget, blant annet mønehøyden, men uten å angi hvilke negative konsekvenser dette har for ham, mener saksbehandler Ivar Aanesland, som ikke kan se hvilke negative konsekvenser mønehøyden får for naboen som har sin hovedutsikt delvis bort fra bygget.

Ettersom området er avsatt til allmennyttige formål i kommuneplanen, må det dessuten forventes at det oppføres større bygg i forbindelse med museet, mener saksbehandleren. Da ordfører Arild Windsland presenterte administrasjonens forslag til vedtak og spurte om noen av planutvalgsmedlemmene hadde synspunkter på saken, var det kun SVs Iren Sommerset som grep ordet.
– Jeg håper vi greier å begrunne søknaden godt nok, slik at vi slipper å få den i retur, for det vil føre til tap av både tid og ressurser. For vi skal ha det bygget der, det dekker museets behov og det er en genial samdrift med barnehage, mente hun.