Savnet kjønnsdiskusjon

MASSIVTRE: Det er Ole Morten Vegusdal, kommunestyrepolitiker i Birkenes, som har fått gjennomslag for økt fokus på massivtre i fylkeslaget til Venstre.
SENTRUMSPLAN: Ad hoc-utvalget skal arbeide med prioritering av innkomne innspill i forbindelse med sentrumsplanen. Dette udaterte bildet viser Strøget slik det en gang fremsto, og som vi ser har utviklingen vært formidabel.

SENTRUMSPLAN: Ad hoc-utvalget skal arbeide med prioritering av innkomne innspill i forbindelse med sentrumsplanen. Dette udaterte bildet viser Strøget slik det en gang fremsto, og som vi ser har utviklingen vært formidabel.24

Utvalget som skal jobbe med sentrumsplanen består av fem menn og en kvinne.

Kommunestyret har vedtatt at det skal nedsettes et ad hoc-utvalg som skal jobbe med innkomne innspill i forbindelse med sentrumsplanen. Partigruppene ble enige om å velge en representant fra hvert parti, og de som er med i utvalget er følgende: Ordfører Anders Christiansen (Ap), Odd Gunnar Tveit (Frp), Nils Olav Eikenes (H), Olav Heimdal (Sp), Torbjørn Bjorvatn (Krf) og Anne Svendsen.

Engasjert

– Opprinnelig foreslo også vi en mann, men vi så at det ville ha blitt et ubalansert utvalg med tanke på kjønns- og alderssammensetning. Som en motvekt valgte vi å spørre Anne Svendsen om hun ville være med. Hun er ikke medlem av Venstre, men vi tror at hun vil tilføre gruppa mye med sin evne til å tenke utenfor boksen. Hun er også sterkt engasjert i sentrumsplanen, sier leder for Birkenes Venstre Ole Morten Vegusdal.

Ideelt sett synes han at utvalget burde hatt med en kvinne til, men han forteller at kjønn og alder ikke ble diskutert under kommunestyremøtet.

– Alle har et ønske om at denne saken ikke skal drøye mer enn nødvendig, og det gikk litt raskt da ad hoc-utvalget ble vedtatt. Vi ble bare enige om at partigruppene skulle velge en representant fra hvert parti, forteller han.

Vegusdal tror utvalget vil være positivt med tanke på sentrumsplanen.

– Det er flott at det er nedsatt et utvalg som kan gjøre et grundig arbeid med innspillene. Jeg tror at utvalget vil gjøre en god jobb, og Venstre er veldig glade for at Svendsen valgte å bli med. Hun kan muligens se ting på en litt annen måte, og vi har full tillitt til at hun ivaretar befolkningens interesser, sier han.

Partienes oppgave

Ordfører Anders Christiansen forteller at siden hvert parti fikk i oppgave å finne sin kandidat til utvalget ville ikke han blande seg inn i prosessen med tanke på kjønn og alder.

– Venstre ønsket å ha en kvinne med, og det ordnet de. Det var meningen at hvert parti skulle finne sin kandidat, og det har de gjort, forteller han.

Utvalgets første møte var tirsdag kveld, og ordføreren forteller at tidsperspektivet på gruppa er vanskelig å si noe om.

– Vi håper selvsagt at dette ikke vil ta altfor lang tid, men det kommer helt an på innspillene som kommer inn. Det er klart at dersom vi må gjennom en full høringsrunde igjen kan det fort drøye litt, avslutter han.