Jeg vil ha vekst og arbeidsplasser!

Jeg har lest mange leserinnlegg og artikler om kommunereformen den siste tiden.

LESERBREV: Det er mange argumenter både for og mot. Jeg har veid argumentene opp mot hverandre og kommet frem til at det er flere fordeler enn ulemper med å gå for K5. Mange er redde for at en kommunesammenslåing vil føre til sentralisering, da hovedsakelig rundt Kristiansand. Jeg tror det blir mer sentralisering rundt Kristiansand av å beholde dagens kommuner, enn hvis vi slår oss sammen. Kristiansand er motoren på Sørlandet, og har hatt en positiv vekst i mange år. Det er ingenting som tilsier at dette ikke kommer til å fortsette i fremtiden. Hvis vi beholder nåværende kommunegrenser kommer hele denne veksten til å skje innenfor «gamle Kristiansand» kommune. Hvis vi slår oss sammen kommer veksten til å spre seg over større områder. Vi kan lage større og mer helhetlige arealplaner ved å slå oss sammen, og vi slipper å konkurrere med hverandre om å få etablert arbeidsplasser. Vi blir sterkere av å være større. Det blir lettere å få gjennomslag for saker i fylket og nasjonalt. Det blir lettere å etablere store arbeidsplasser.

Utkantene er redde for å bli enda mere utkanter ved kommunesammenslåing. Geografien er selvfølgelig den samme, men avstanden til arbeidsplasser blir kortere etterhvert som veiene blir bedre og byene vokser. Det sies at det viktigste for at bygdene skal være levedyktige er at der er barnehage, skole og butikk. I mange av bygdene i innlandet, f. eks i Setesdal er alt dette, men allikevel synker folketallet, og gjennomsnittsalderen stiger. Det er ikke fordi kommunene er for store. Heller ikke på grunn av for høy eiendomsskatt, eller for dårlige kommunale tjenester. Det er fordi det ikke er tilstrekkelig tilgang på arbeidsplasser i nærheten. Heldigvis er ingen av utkantene i                  K5-kommunene lengre fra Kristiansand, enn at vi kan jobbe i, eller i nærheten av Kristiansand. Så hvis du ønsker levende bygder og en sterk region, så må man la Agder vokse fritt uten å bli stoppet av unaturlige grenser, som hindrer utviklingen. Stem ja til vekst og utvikling! Stem ja til K5 06. juni!

 

Jon Inge Holm

Kommunestyrerepresentant, Høyre

 

Dersom du har et leserbrev du ønsker på trykk, send det til post@birkenes-avisa.no!