Økonomien avgjør

FOTO: Kristiansand kommune

Debatten om kommunereformen synes å spore av når det er uvesentligheter som får mest fokus.

LESERBREV: Med henvisning til kommunens økonomi skriver Lillesands-Posten på lederplass at Birkenes ikke kan greie seg alene. Debatten om kommunereformen synes å spore av når det er uvesentligheter som får mest fokus. Derimot er økonomi vesentlig. Økonomien er helt avgjørende for om Birkenes fortsatt skal være et godt sted å bo, jobbe og vokse opp. Vi ser at kommunen sliter med å få pengene til å strekke til. Er det virkelig noen som tror at dette blir enklere i framtida? De store økonomiske utfordringene er helse, skole og oppvekst, så hvor skal pengene hentes fra? Er det forventninger til hittil ukjente inntekter? Eller er det økt eiendomsskatt som igjen skal redde økonomien? Uforutsigbar økonomi hemmer vekst og framgang og er en sannsynlig konsekvens ved å si nei til K5.

Vi ser at kommunereformen er i gang nå og ingenting tyder på at den blir stoppet eller reversert. Det nytter ikke å lukke øynene og si: «Vi vil ha det slik det er». Ved folkeavstemmingen skal vi gi vårt råd til våre folkevalgte, men det er disse som til syvende og sist skal ta den endelige avgjørelsen. Flesteparten av våre folkevalgte gir inntrykk av å tenke ansvarlig, helhetlig og i et langt perspektiv, og i likhet med det lokale næringslivet er de mer opptatt av framtid enn fortid.

Min mening er at Birkenes blir et bedre sted å bo ved å si JA til K5. Da sier vi JA til å fortsette et mangeårig godt samarbeid. Et samarbeid det er ingen grunn til å vrake nå. Det er i realiteten det eneste alternativet vårt. Og det beste. Heldigvis.

 

Sigmund Ås

Tveide

 

Dersom du har et leserbrev du ønsker på trykk, send det til post@birkenes-avisa.no!