Ja, nei eller vet ikke?

Nå skal vi bestemme hvordan vi best kan organisere oss for framtida. Svaret mitt er ja til den avtalen vi har forhandla fram med våre nabokommuner.

LESERBREV: Innbyggerundersøkelsen viste at et flertall av de som hadde bestemt seg var enige. Nå er det viktig at alle deltar i folkeavstemninga!

«Forskning viser at» har vært mye brukt av nei-sida. Jeg synes det er viktig å se på erfaringene vi har som egen kommune. Det er vanskelig å få balanse i økonomien både på kort og lang sikt. Vi har fortsatt litt å gå på med eiendomsskatt, men det er noe vi alle vil unngå.

Kommunene har fått flere oppgaver, og kravene til dokumentasjon og kvalitet har blitt større. Derfor har vi stadig mer samarbeid i interkomunale selskaper og vertskommunesamarbeid. Det er krevende for disse å forholde seg til ulike kommunestyrer. Tida er inne for å samle alt under en administrasjon.

Det er hevdet at størrelse ikke kan løse våre utfordringer, og at det blir mer byråkrati i store kommuner. Et mål på dette er ugifter til administrasjon.  I 2014 var denne utgiften kr 3446 per innbygger i Kristiansand og kr 6402 i Birkenes (kilde Telemarksforskning, ikostra.no). Store kommuner har mye lavere utgifter per innbygger til adminstrasjon enn små kommuner. Vi vil også totalt få mer inntekter i K5 enn disse kommunene samlet får i dag. Størrelse betyr noe!

Vi får skryt for det vi har oppnådd i intensjonsavtalen, også fra folk som er imot K5. Min opplevelse er at vi hadde et godt samarbeid der vi lytta til hverandre. Det er all grunn til å tro at dette vil fortsette i Fellesnemda, som skal stå for videre samordning og gjennomføring av K5.

Jeg er sikker på at alle som har engasjert seg vil det beste for bygda. For meg er fordelene ved å gå videre i det samarbeidet vi har begynt, det som teller mest. Slik sikrer vi gode tjenester til alle, og spesielt til de som trenger det mest.

Jeg oppfordrer til å stemme ja!

 

Anne Kari Birkeland

Varaordfører og medlem i forhandlingsutvalget

 

Dersom du har et leserbrev du ønsker på trykk, send det til post@birkenes-avisa.no!