Foreslår lensmannskutt

Vil legge ned lensmannskontoret på Birkenes.

Politimester Kirsten Lindeberg la i dag fram sin konklusjon i nærpolitireformen. Hun foreslår å redusere antall tjenestesteder på Agder fra 25 til tolv.

For Birkenes sin del betyr det at lensmannskontoret på Strøget stenger, og at funksjonene flyttes til Lillesand. Politimesterens innstilling er den samme som arbeidsgruppa når det kommer til å slå sammen Birkenes og Lillesand.

– Jeg mener forslaget tar innover seg og innfrir kravene til nærpolitireformen. Jeg har blant annet erkjent at vi ikke har levert god nok polititjeneste i indre bygder i øst og i vest, og forslaget gjenspeiler at vi ønsker å gjøre noe med det, sier Lindeberg i en pressemelding.

Kommunene på Sørlandet har nå seks uker til å komme med innspill, før det er politidirektoratet som til slutt avgjør framtidens politistruktur.

– Vi har siden prosessen startet med ny tjenesteenhetstruktur fått mange og gode innspill fra ordførere, rådmenn, kommunestyrerepresentanter og ansatte i Agder politidistrikt. Jeg har forventninger og tro på en fortsatt god og konstruktiv dialog under høringsperioden, sier Lindeberg.

Lillesand-lensmann Kjetil Nygård er for tiden konstituert lensmann i Birkenes, ettersom Jorunn Hæstad har permisjon grunnet et FN-oppdrag i Sør-Sudan.