Avviser krise i politiet

IKKE I MÅL: – Vi erkjenner at vi ikke er i mål, og vi erkjenner at vi trenger mer politifolk i Norge, sier justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr (Frp). Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

Politiet oppfyller ikke kravene til responstid. Men justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr (Frp) vil ikke male fanden på veggen av den grunn.

– Man setter ikke i gang krisetiltak fordi responstida er oversteget med ett minutt, sier Kallmyr til NTB.

Frp-statsråden var torsdag i Stortinget for å redegjøre for situasjonen i politiet. Der gjorde han det klart at situasjonen ikke er rosenrød, og at resultatene må bli bedre.

– Vi erkjenner at vi ikke er i mål, og vi erkjenner at vi trenger mer politifolk i Norge, sier Kallmyr.

I budsjettforslaget for 2020 har regjeringen gått inn for å styrke politiet reelt med 350 millioner kroner, påpeker han.

– Hvis vi hadde ment at vi var i mål, og alt var rosenrødt, så hadde vi ikke kommet med dette forslaget.

For lang responstid

Men Kallmyr advarer mot å svartmale situasjonen helt.

I redegjørelsen viste han blant annet til kravet om at politiet skal ha en responstid på elleve minutter i tettsteder med 20.000 innbyggere eller mer. De siste tilgjengelige tallene viser at politiet i realiteten bruker tolv minutter.

Kravet til responstid i tettsteder med 2.000 innbyggere eller færre er 30 minutter. Her ligger tidsbruken i snitt på 31 minutter.

– Dette viser at vi ikke innfrir, men vi er nær på å innfri i alle kategorier. Jeg synes ikke det er godt nok at responstidskravene ikke er nådd på to av kategoriene. Her må resultatene bli bedre, sa Kallmyr.

– Men det er heller ingen grunn til å male fanden på veggen, fortsatte han.

Krever strakstiltak

Opposisjonen beskylder ministeren for ikke å ta inn over seg alvoret.

De viser for eksempel til Sørøst politidistrikt, der det har vært store problemer med å nå gjennom på telefon til operasjonssentralen.

– Vi må se på hvordan det er nede i de enkelte kommunene og distriktene, hvordan det er der folk bor. Der er variasjonene altfor store, sier Arbeiderpartiets justispolitiske talsperson Lene Vågslid til NTB.

Hun mener det nå trengs strakstiltak for å styrke politiet i distriktene som opplever problemer.

Kallmyr mener for sin del at dette i utgangspunktet blir en sak for Politidirektoratet og det enkelte politidistrikt.

– Hvis det er slik at man i enkelte politidistrikter har for høy responstid enkelte steder, så må politimesteren disponere mannskapene slik at alle kan føle seg trygge.

Kursjustering i vente

Kallmyr vedgår at de lokale variasjonene kan være ganske store.

Men politidistriktene som strever, er de som kom sist i gang med strukturendringene i den pågående politireformen, forklarer han og viser til at resultatene har vært mer oppløftende andre steder, som i Sørvest politidistrikt og i Møre og Romsdal.

Ifølge Kallmyr er politireformen nå i en kritisk fase, og mange har fått nye roller og må lære seg nye metoder og rutiner.

Samtidig er en kursjustering på vei fra regjeringens side. En ny stortingsmelding om den såkalte nærpolitireformen er ventet mot slutten av november.