Lite problemer

BISTÅR: Enhetsleder Terje Bakken og SLT-koordinator Astrid Færden Gaare. ARKIVFOTO

Det er lite problemer blant de unge i bygda.

– Det er lite kriminalitet i Birkenes, og særlig gledelig er det at det for tiden ikke er pågående straffesaker mot ungdommer fra bygda, sier lensmann Kjetil Nygaard.

I Birkenes har man en såkalt SLT-modell. SLT står for «Samordningsmodell for lokale forebyggende tiltak mot rus og kriminalitet» Astrid Færden Gaare er SLT-koordinator, ansatt av kommunen og innkaller jevnlig politi, skole, barnevern, kommunelege og leder av den kommunale ungdomsklubben til møter for å avdekke områder hvor det kan forebygges eller repareres.

– Dette er vi stolte av, og vi har all grunn til å gi honnør til de mange som arbeider med barn og ungdom i bygda.  Både foreldre, skole, kommunens helsesektor og frivillige organisasjoner og lag gjør en innsats som fortjener å bli verdsatt, sier ordfører Anders Christiansen (Ap).

Gledelig statistikk

Astrid Færden Gaare baserer seg på meldinger fra de forskjellige samarbeidspartene og en undersøkelse foretatt blant bygdas ungdom. Undersøkelsen viser at:

  • De færreste ungdommer røyker eller drikker, og et fåtall har prøvd hasj siste året.
  • De aller fleste har et godt forhold til foreldrene sine, og foreldrene kjenner vennene.
  • De fleste har en venn å betro seg til.
  • De fleste er med i en eller annen ungdomsorganisasjon. Her er Birkenes helt på toppen i landet.
  • Bare 2 prosent sier det gir status å røyke hasj. Det gir mest status at noen kan stole på en.

Ut av trøbbel

Så er jobben å nå ut til de få som kanskje er i faresonen. Både Astrid Færden Gaare og lensmann Kjetil Nygaard forteller om bekymringssamtaler.  Dersom det avdekkes «kritikkverdige forhold» eller «risikoatferd» kan både ungdommer og foreldre innkalles til bekymringssamtale hos politiet, eller tilbys deltakelse i kjernegrupper, som er et samarbeid mellom kommune og politi.  Både skole, politi og barnevern har øynene åpne og samarbeider godt.

– Dersom det skulle være mistanke om narkotika, kan politiet få til avtale om urinprøver, men det er ikke ofte det benyttes i Birkenes.  Politiet benytter seg også av bekymringssamtaler, og det behøver ikke være kriminalitet inne i bildet før en sånn samtale gjennomføres.  Men en ungdom som blir innkalt til en slik samtale får gjerne en vekker, sier lensmannen, som understreker at det ikke er mange slike samtaler i Birkenes.

Foreldreavtaler

Foreldreavtaler er også noe som er innført. Til grunn for slike ligger at «vi bryr oss om hverandres barn».  I Vegusdal ble det opprettet på første foreldremøte etter ferien.  Det går ut på at foreldre skal holde hverandre orientert, hvis det skjer noe som bygdas ungdommer helst ikke skal ta del i.

– Når det nå er litt bekymringsfullt at enkelte barn og unge på Herefoss kjører 4-hjulinger ulovlig i skog og mark og på privat vei, er det aktuelt å ta det opp på foreldremøte på skolen og hjelpe foreldrene til å inngå foreldreavtaler, forteller Astrid Færden Gaare.

Ellers bygges tilbudene fra kommunen stadig ut.  Man har kontinuerlig tilbud om hasjavvenningskurs. Det er nok ikke det som etterspørres mest, men kommunen har dette som et stående tilbud til både ungdom og voksne.

Kompetansehevning

Nytilsatt enhetsleder for ressurssenteret, Terje Bakken forteller også at tre fra kommunen for tiden er under opplæring for å kunne arrangere sinnemestringskurs.

– Ikke sånn å forstå at disse tre har et problem som er vanskelig å hanskes med på arbeidsplassen.  I samarbeid med NTNU og St. Olavs hospital øker vi kommunens kompetanse på dette område så kommunen skal stå rustet til å gi hjelp med dette også, sier han.

Lensmannen blar litt i statistikker og blir ytterligere styrket i troen på det han allerede vet: Birkenes er et godt sted å vokse opp for de aller fleste.  Så gjelder det for alle gode krefter å få «de aller fleste» til å bli enda flere, og aller helst alle.