Kjemper for lensmannskontoret

REAGERER: Senterpartiets Alfred Kylland reagerer på det han mener er en underlig prosess. ARKIVFOTO

Både Arbeiderpartiet og Senterpartiet vil flytte lensmannskontoret fra Lillesand sentrum.

– Vi liker ikke sentraliseringstanken som ligger bak nærpolitireformen, men erkjenner at noe må gjøres for å sikre flere politifolk i gatene. Vi mener det må vurderes om lensmannskontoret i Lillesand kan flyttes nærmere E18, sier Vidar Larsen (Ap).

Politimester Kristen Lindeberg i Agder politidistrikt har gjort det kjent at hun ønsker å slå sammen Birkenes og Lillesand lensmannskontorer, i det som er en omfattende politireform på Sørlandet og resten av landet. Politikerne i tjenesteutvalget ser ut til å ha gitt opp kampen for eget lensmannskontor i Birkenes, men både Arbeiderpartiet og Senterpartiet maner til en annen kamp.

– Senterpartiet mener Birkenes er det geografiske midtpunktet dersom man slår sammen Lillesand og Birkenes til ett lensmannskontor. Vi mener derfor lensmannskontoret bør ligge på Birkeland, sier Alfred Kylland (Sp).

Lokaliseringsdebatt

Kommunen har seks uker på seg til å komme med en høringsuttalelse i forbindelse med reformen. Rådmannen innstilling til politikerne er at de skal akseptere politimesterens forslag, med noen mindre endringer.

– Forslaget om å lokalisere lensmannskontoret til Birkeland minner om meg litt om andre saker jeg har vært med på tidligere, hvor man bruker krefter på å sloss for noe man har der man bor. Så se man etter hvert at utviklingen går sin gang, uten at man kan gjøre noe med det, sier Peter Ross (KrF).

Han er ikke nådig i sin karakteristikk av forslaget fra Senterpartiet.

– Det å sloss for å sikre et lensmannskontor på Birkeland er å ødsle med tid og krefter, slår han fast.

 

Les hele saken i Birkenesavisa på papir!