Barnehageopptak

Rangerer søkere

Familier med alvorlig sykdom, flyktninger, søsken og barn av unge enslige foreldre skal nå prioriteres i barnehageopptaket.