Sparer 100.000 i året

Kommunen får betydelig bedre innskuddsbetingelser ved å bytte bank.

– Med denne nye avtalen får vi en netto inntekt hvert år på 100.000 kroner. Avtalen går over fire år, og utgjør dermed 400.000 kroner inn for kommunen, sier økonomisjef Tom Olstad.

Kommunens banktjenester har vært ute på anbud, og Birkenes Sparebank er skrotet til fordel for Sparebanken Sør. Det kom fram da Olstad informerte kommunestyret.

– Netto inntekt betyr inkludert innskuddsrenter, minus gebyrer. Vi har lagt til grunn å ha 20 millioner kroner på bok til enhver tid, og har vi mer kommer vi enda bedre ut, sier han.

Tidligere i år ble det klart at lokalbanken i Birkenes ikke leverte tilbud i anbudsprosessen. Ifølge banksjefen i Birkenes Sparebank betalte ikke kommunen for banktjenestene der. Det har ført til en viss skepsis mot anbudsprosessen fra politisk hold.

– Disse tallene overrasker meg med tanke på at kommunen ikke betalte gebyrer hos Birkenes Sparebank, men de er sikkert helt riktige, sier Trygve Endresen (H).

Olstad bekrefter at tallene han presenterer er korrekte, og forklarer gevinsten slik:

– Det er helt riktig at vi ikke har hatt noen direkte kostnader hos den forrige bankforbindelsen. Men motstykket er dårligere betingelser på innskudd, og dermed tas kostnadene der.

Kommunen har brukt 36.000 kroner på innleid hjelp i forbindelse med anbudsrunda, og i kommunens administrasjon har 2-3 personer vært okkupert med saken.