Fikk skryt for god økonomistyring

ØKONOMISJEF: Tom Olstad forklarer hvordan et prognostisert underskudd på 5,5 millioner har endt opp som et nullregnskap.

ØKONOMISJEF: Tom Olstad forklarer hvordan et prognostisert underskudd på 5,5 millioner har endt opp som et nullregnskap.

ØKONOMISJEF: Tom Olstad forklarer hvordan et prognostisert underskudd på 5,5 millioner har endt opp som et nullregnskap.

POLITIKK. Det har vært langt mellom de økonomiske lyspunktene i Birkenes kommune de siste årene. Sist uke kunne imidlertid økonomisjef Tom Olstad bringe godt nytt til Tjenesteutvalget og Formannskapet.

Riktignok er det fortsatt en del konteringer som skal gjøres før årsresultatet for 2014 foreligger, men slik det ligger an i øyeblikket går
Birkenes kommune mot et nullregnskap. Prognosen ved 2. tertial var minus 5,5 millioner.

Den voldsomme forbedringen skyldes først og fremst en eksepsjonelt god avkastning på langsiktige investeringer, som har vært hele fire millioner bedre enn budsjettert. Men også pensjonskostnadene bidrar ved å bli cirka 700.000 kroner lavere enn budsjett. Når økonomiavdelingen i tillegg har klart bragden å budsjettere fattige 16.000 kroner feil på det store usikkerhetsmomentet premieavvik, så ser det lysere ut enn på lenge. Så fikk da også økonomisjefen skryt for arbeidet.

– Det er bare en ting å si; Gratulerer med god økonomistyring, sa KrFs Vemund Ruud i Formannskapet. Partifelle Arild Espegren og Høyres Nils Olav Eikenes fulgte opp.

– Jeg har jo lært i det siste at det er veldig negativt rett før jul, så blir det positivt etter jul, men det er veldig bra, spesielt finansavkastningen, sa Eikenes.

– Jeg er enig med Vemund. Jeg synes rådmann og økonomisjef har levert godt. Det skulle vel nesten bare mangle, det er jo gjort drastiske tiltak for å få orden på økonomien, men jeg håper dette ikke bare er et blaff, men en langsiktig trend, sa Espegren. Til det kunne økonomisjefen opplyse at 2015 ser ut til å bli et bedre år enn 2014 når det gjelder rentebelastningen. Han fortalte også at kommunen vurderer å binde deler av låneporteføljen sin på fastrente, da den er svært lav i enkelte banker for øyeblikket. Rådmann Gro Anita Trøan påpekte at det gode resultatet skyldes lagarbeid.

– Men vi trenger også flaks, og denne eksepsjonelle avkastningen er det, men det viser at den profesjonelle forvaltningen er vel verdt, sa rådmannen og minnet om at kommunen fortsatt har uløste utfordringer, spesielt på skoleområdet. Årsregnskapet skal ferdigstilles og leveres til revisor innen 15. februar.