Hvorfor ikke K5?

Min påstand er at de økte krav til en profesjonell administrasjon vil sluke, og overstige, gevinsten som kanskje kan oppnås ved kommunens enkelte fagavdelinger.

LESERBREV: I tillegg kommer at de enkelte fagavdelinger lett vil miste fokuset på behovene til de små befolkningssentra og vil konsentrere seg mer om behovene i mer sentrale strøk og i kommunaløkonomien.

Selve omstillingen vil kreve store summer, vi snakker her om mange millioner, hvor mange vet jeg ikke. I tillegg må vi regne med at hele administrasjonen i de gamle småkommunene vil bli flyttet til Kristiansand.

Det skulle forundre meg om ikke K5 vil føre til at Kristiansand må få seg nytt rådhus til noen hundre millioner.

Kommunehusene i de fire andre kommunene vil bli stående tomme eller bli solgt. Dette er jo hva som skjedde i Tromøy, Moland, Øyestad og Hisøy.

Jeg ser også for meg at de tekniske etater blir samlet i Kristiansand. Legekontorene og sykehjemmene vil nok bestå lenge. Men hva hvis en av oss gamle her i Birkenes trenger sykehjemsplass og den eneste ledige plassen er i Songdalen? Da blir det i alle fall slutt på hyppige familiebesøk!

Totalresultatet blir at det skjer en sterk sentralisering til Kristiansand by med forvitring av kommunesentrene i Songdalen, Søgne, Lillesand og Birkenes. Er det dette vi ønsker?

Min erfaring gjennom et langt liv både i Norge og Finland (som har en kommunestruktur lik vår), er at det er de små kommunene som gir best service. Køene til sykehjem synes å være lengre i de store kommunene. De små kommunene ser ut til å være bedre til å ta vare på de små, lokale skolene. Utleggelse av nye tomteområder i liten skala møter også på større forståelse. I en liten kommune som Birkenes er det viktig å ta vare på utkantene i Herefoss og Vegusdal.

Hvordan vil det bli i en storkommune sammen med Kristiansand? Her vil Birkeland bli en liten utkant og de fleste politikerne vil være fra «storbyen» Kristiansand og knapt nok ha lokalkunnskap nok til å finne igjen Herefoss på kartet. Heller ikke vil de lett forstå at Engesland er senter i gamle Vegusdal kommune. Stedet «Vegusdal» ved riksvei 42 er faktisk en utkant i den tidligere kommunen som hadde navnet Vegusdal. De vil nok også forundre seg over at noen vil finne slike «utkanter» attraktive for helårsbeboelse, høyden en eksotisk hytteplassering uten alpinanlegg og barer.

Jeg ser for meg at i en slik situasjon vil vi her oppe miste det meste av servicen som skole, barnehage mm. Dette vil lett føre til at vår hyggelige bygd Herefoss, som nå vokser i folketall, vil sykne hen etterhvert som det blir mindre attraktivt å bo i. Den som planlegger barn, bygdas fremtid, vil vurdere andre steder å bosette seg.

Selv om ordførerne i øyeblikket føler seg bundet av intensjonsavtalen, er dette ikke noe varig vern av våre bygder. Etter valg av nytt bystyre vil nok ikke mange i bystyret i Kristiansand føle seg bundet. Særlig ikke hvis det må foretas innskrenkninger for å saldere budsjettet.

Danske erfaringer viser at tjenestene verken ble billigere eller bedre. Sentraliseringen førte til nedleggelse av 3-400 skoler, 1.000 biblioteker og 919 barnehager.

Etter kommunesammenslåingen i Danmark var det de minste skolene som ble nedlagt, og det har ført til store konsekvenser for småsteder i landet.

«Vi har store problemer med å holde liv i småstedene. Dessuten er det vanskelig for folk å selge boliger, når det ikke er skoler» sies det.

 

Dag Duckert

Herefoss

 

Dersom du har et leserbrev du ønsker på trykk, send det til post@birkenes-avisa.no!