Leserinnlegg fra Anders Snøløs Topland (Sp): Om likhetspolitikk og Odd Gunnar Tveit (Frp) si raljering med «sosialistiske partier» i kommunestyret

Gruppeleder Anders Snøløs Topland (Sp) reagerer på Odd Gunnar Tveit (Frp) sitt innlegg i TENKESMIA i sist uka av Birkenesavisa: - Tveit er så opptatt av likhet at han nesten bedriver ren sosialisme selv.

 

Jeg ser i forrige ukes Tenkesmia at Odd Gunnar Tveit raljerer med det han betegner som «sosialistiske partier» i kommunestyret, samtidig er han så opptatt av likhet at han nesten bedriver ren sosialisme selv. Han er i hvert fall veldig opptatt av at det et av kommunesentraene får, ja det skal de andre to også ha. Følgelig kan vel i det minste flertallspartiene regne med at Frp har snudd i synet på bevilgning til nytt vann og avløp på Engesland som de var imot i desember. Herefoss og Birkeland har jo dette i orden, så da må en vel forstå det dithen at Frp nå mener at dette må komme i orden på Engesland også? På den andre siden, mener Frp at vi skal trekke tilbake de kommunale midlene som nå sannsynligvis utløser utbygging av bredbånd på Røinås, Håbbesland og andre grisgrendte steder i kommunen. Dette siden mange i kommunen har skaffet eller snart blir koblet på fiber uten bruk av kommunal støtte?

Det er jo ellers nok av skjevheter mellom kommunesentraene i kommunen å rette opp i dersom en skal følge logikken til Tveit. Eksempelvis er det tilbud på Birkeland som utføres av kommunalt ansatte som gjøres som privat dugnad i de to andre sentraene, for ikke å snakke om at tjenestetilbudet er vesentlig forskjellig. Men faktisk, jeg synes det er helt greit at det er ulikheter mellom bygdene. Det er helt naturlig at Birkeland som kommunesenter og desidert mest befolkede område får de aller fleste tjenestene og midlene kommunen rår over. Det gjøres da også uten de store protestene. Samtidig burde det også være mulig å bruke enkelte kommunale midler utenfor Birkeland sentrum uten at det nesten hver gang må forsvares med nebb og klør. Behovene de forskjellige bygdene og tre sentraene imellom er forskjellige, og jeg håper vi faktisk kan være såpass rause med hverandre i denne kommunen at vi kan være glade for og heie på de tiltakene som også ikke direkte gagner ens eget hjemsted.

Ellers kan jeg betrygge Tveit på at Senterpartiet er valgt for hele Birkenes, det viser også sammensetninga i kommuenstyregruppa vår der flertallet er fra gamle Birkenes. Og det er vel ikke akkurat slik at det bare er Vegusdal vi har arbeidet for. Vi fikk sammen med Arbeiderpartiet og felleslista bevilget 300.000,- ekstra til idrettslagene årlig, av disse gikk 260.000,- i 2020 til Birkenes IL. I 2021 får idrettslagene i tillegg en million i engangstilskudd til nye anlegg, halvparten ender på Birkeland. Det arbeides med å få til utbedring til tofelt på Rv41 nord og sør for Herefoss sentrum. Bevilgningene til vei, vann og avløp er økt, noe som vil komme flere steder i kommunen til gode. Det arbeides godt for å sikre bredbåndsdekning rundt om i kommunen, både i Vegusdal, Herefoss og gamle Birkenes. Og ikke minst kan nevnes satsing på Tobias jorde og omsider et offentlig toalett i sentrum som vel Tveit har ivret for selv. Dette var bare noen eksempler, flere kan nevnes.

Til slutt vil jeg bare si at jeg støtter Tveit sitt prinsipp om at en ikke gjør forskjell på folk avhengig av hva de stemmer, det skulle vel egentlig bare mangle. Og så er det hyggelig å se at han viser interesse for skolesaken på Herefoss, det var lite interesse å spore når vi diskuterte budsjettet i desember.

____________________________

Anders Snøløs Topland

Gruppeleder Birkenes Senterparti
Leserinnlegg