Birkenes må bestå

Et aktivt og levende lokaldemokrati med reell makt over utviklingen forutsetter at makten er desentralisert. Avgjørelsene må tas av kommunestyret nærmest mulig innbyggerne.

LESERBREV: Birkenes må derfor fortsette som egen kommune. Å flytte makten fra våre 21 folkevalgte kommunestyremedlemmer til et stort bystyre med 77 representanter i rådhuset i Kristiansand vil svekke det lokale folkestyret for våre innbyggere. De fem kommunen som betegnes som K5 har i dag 155 folkevalgte representanter i kommunestyrene. Dette vil altså bli redusert til 77 og det er veldig sannsynlig at dette tallet om et par valgperioder blir ytterligere redusert. Det er ikke mange politikere fra vår kommune som vil være blant dem. I beste fall 3 – 4. Til sammenligning har Bergen kommune 67 representanter i bystyret og det er en kommune med et høyere folketall enn i det såkalte Nye Kristiansand.

Å være en storkommune gir ikke økt tilgjengelighet og deltakelse i demokratiske organer. Det lokale folkestyret blir svekket. Modellen bør være små og mellomstore kommuner. Det regionale og statlige nivå må ta de tyngste samfunnsoppgavene så som sykehusene, høyere utdanning, store samferdselsoppgaver m.fl.

Jeg synes vår ordfører har håndtert sammenslåingsaken ryddig. Han sier også til Lillesandsposten 04.03.16 at Birkenes kan bestå som egen kommune dersom vi velger å stå alene. Utfordringer vil det alltid være. Jeg har stor tro på at ny politisk ledelse i Birkenes vil få orden på kommunens økonomi. I et tett samarbeid med fylkesmannen og fortsatt god innsats av kommunens ansatte vil vi i løpet av et par år ha bedret kommunens økonomi. Folk vil forstå at vi må foreta vanskelig økonomiske avgjørelser de nærmeste årene. Det vil derfor være helt feil at vi deretter skal gå inn i en storkommune. Vi skal bruke kreftene på å rydde opp i vår egen økonomi og fortsette som egen kommune

Jeg vil uttrykke stor takk til flertallet i kommunestyret som har valgt å legge til rette for en folkeavstemning om saken. Politikerne må aldri «være redde for» å høre folkets mening. Mitt råd i denne saken er å si JA til at Birkenes skal fortsette som egen kommune. All forskning viser at innbyggerne er mest fornøyde i små og mellomstore kommuner.

For meg er dette et verdivalg. Et aktivt lokaldemokrati forutsetter at avgjørelsene fattes nærmest mulig innbyggerne.

 

Jakob Olaus Mo

 

Dersom du har et leserbrev du ønsker på trykk, send det til post@birkenes-avisa.no!