Birkenes mister 2,7 millioner

Fasaden til kommunehuset i Birkenes

Taper mindre enn forventet på nytt inntektssystem for kommunene.

Torsdag forrige uke annonserte Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre at de er enige om et nytt inntektssystem for kommunene.

– Med det nye inntektssystemet sikrer vi gode og likeverdige tjenester i hele landet, samtidig som vi tilbyr flere og saftigere gulrøtter til kommunene som slår seg sammen. Kommuner som selv velger å være små skal ikke lenger belønnes for det, sier Helge Andre Njåstad (Frp) som leder kommunal- og forvaltningskomiteen på Stortinget.

Tidligere har KS beregnet at Birkenes mister 6,7 millioner kroner årlig i det nye systemet. I tabeller som departementet offentliggjorde onsdag, er tallet kraftig nedjustert. Fra sentralt hold forventes det at Birkenes går glipp av 2,8 millioner kroner med det nye systemet.

I Aust-Agder er det bare Arendal, Åmli, Bygland, Valle og Bygland som kommer bedre ut med det nye systemet. Verst går det utover Iveland, som ifølge tabellene mister 4,5 millioner kroner.