Naboprat uten sammenslåing

DIALOG: Ordfører Anders Christiansen (Ap) og Linda Hye (Ap).

Samarbeid og ikke sammenslåing.

LESERBREV: Igjen står kommunereform på sakskartet og flere sentrale politikere i kommunen og regionen hevder at en fremtidig kommunesammenslåing nærmest er uunngåelig. Birkenes Arbeiderparti er uenig i dette. Vår kommune skal bevege seg i takt med det endringsbilde som er rundt oss, men det betyr ikke at sammenslåing er eneste løsning. Vi vil utvikle det gode naboskap.

Vi må huske at etter flere år med sviktende økonomi er Birkenes kommune nå inne i en god økonomisk utvikling. Noe av grunnen til dette er at kommunestyret har vedtatt gode og i noe grad upopulære budsjetter hvor inntektsgrunnlaget er styrket og med sterk kontroll med utgiftene.

Kommunen fortsetter å utvikle gode tjenester for sine innbyggere – barn, ungdom og eldre, og vi mener det er viktig at disse tjenestene er lokalisert i kommunen. Birkenes har i tillegg en positiv befolkningsutvikling og næringsutviklingen ser ut til å kunne gå en lys fremtidig i møte om vi satser riktig.

Så betyr ikke dette bildet at kommunen er i mål. Vi må fortsette en sunn økonomisk drift, vi må ha videre fokus på tjenesteutvikling og gode vilkår for bosetning og næringsutvikling må være tilstede. For å lykkes med dette er vi avhengig av gode samarbeid. Både med nabokommuner, med regionen, med bedrifter og den frivillige sektor.

Slike samarbeid er alle kommuner avhengig av – uansett størrelse. Vi vil fortsette den gode utviklingen som Birkenes har hatt de siste årene, og vi skal utvikle alle samarbeid til det beste for vår kommune. Om det skal gjøres gjennom en naboprat er mye mulig, men vi går ikke inn i en ny runde med sikte på kommunesammenslåing. Den tiden er forbi og vi må nå bruke alle gode krefter til å utvikle vår egen kommune inn i fremtiden. Nærdemokratiet ivaretas best ved at vår kommune består som egen kommune.

 

Linda Hye

For Birkenes Arbeiderparti