Lokaldemokrati

Lokalt selvstyre svekkes

Hvorfor er det så få av våre sentrale partier og politikere som er opptatt av å bevare og styrke lokaldemokratiet?