Bedre økonomi enn fryktet

Foreløpig ligger kommunen an til et mindre underskudd enn ventet for 2015.

– Det er først 15. februar vi overleverer regnskapet til revisor, men akkurat nå ser det ut til at vi ender på mellom null kroner, og fem millioner kroner i minus, sier økonomisjef Tom Olstad i kommunen.

I sist formannskapsmøte peker han på en rekke positive endringer for Birkenes.

– Vi har fått et ekstra skjønnsmidler på 3,6 millioner kroner. Skatt- og rammeinntektene er 1,2 millioner kroner høyere enn forventet, sier Olstad.

Skjønnsmidlene kom som følge av den krevende flyktningsituasjonen, og også et integreringstilskudd på én million kroner gjør at regnskapet er nærmere sorte tall.

– På bestilling fra kommunestyret har vi gjort det vi kan for å holde igjen på kostnadene. Det har hatt en positiv effekt som er vanskelig å tallfeste, sier han.

Økonomisjefen understreker at tallene er et øyeblikksbilde, men at det også tidligere år har vært slik at prognosene på høsten har gitt et feil bilde av sluttregnskapet.