Arbeider med nytt vannkraftverk

Planlegger kraftverk i Rettåna ved Brufossen som skal forsyne flere hundre husstander.

Sammen med grunneier Jon Olav Fidje ønsker kraftprodusenten Bekk og Strøm å utnytte vannfallet i Brufossen i Rettåna. Fossefallet ligger et par hundre meter nedstrøms for Fidjefjorden, der Sørlandsbanen krysser elva.

– Brufossen kraftverk vil utnytte et fall på 18,3 meter, og gjennomsnittlig årsproduksjon er beregnet til 7,2 GWh, skriver Anette Aikio fra Bekk og Strøm i søknaden til Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Kraftprodusenten ønsker å bygge en 720 meter langt tunell gjennom åsen på vestsida av elva. Med en diameter på 4,5 meter skal anlegget være stort nok til å forsyne rundt 480 husstander med strøm.

– Prosjektet vil gi samfunnsmessige fordeler gjennom verdiskapning og inntekter til utbygger, grunneiere, lokalsamfunnet og Birkenes kommune. Vi har avtale med den lokale grunneieren om å bygge og drifte kraftverket mot at grunneieren får en avtalt del av den årlige omsetninga, skriver Aikio.

 

Konsesjonssaken er til behandling hos NVE med en høringsfrist på 30. juni 2016.

 

Les hele saken i Birkenes Avisa på papir!