Anne Stapnes som rådmann

Ansettelseutvalget i kommunen ønsker Anne Stapnes som ny rådmann.

Ansettelseutvalgets innstilling er gjort med fem mot én stemme. Saken behandles i administrasjonsutvalget 30. november. Kommunestyret gjør endelig vedtak 15.desember 2016.

– Jeg kan ikke si så mye mer enn dette før den videre prosessen er kommet i gang, sier ordfører Anders Christiansen (Ap) som har ledet ansettelseutvalget.

Anne Stapnes har vikariert i stillinga som rådmann siden august, og har de siste fem årene vært rådmannens faste stedfortreder.

– Jeg vil ikke si noe om dissensen i avstemminga. Dette er ansettelseutvalgets innstilling, og jeg forventer at den går gjennom også i administrasjonsutvalget. Men det er en prosess som skal fullføres, sier han.

Det er nåværende regiondirektør i Forbrukerrådet, Eirik Nyberg, som er innstilt som nummer to.