Møtte statsråden

Solveig Horne møtte nåværende og tidligere representanter for Birkenes kommune under Arendalsuka.

– Jeg synes det var en veldig positiv dialog mellom kommune, politi og barnevern, og det er lovende for fortsettelsen. Nå håper vi dette blir løftet opp på et høyere plan, sier ordfører Anders Christiansen (Ap) til egen nettside.

Møtet fant sted i Arendal, hvor statsråden deltok under Arendalsuka, og temaet for dialogmøtet var «Sammen om å stoppe vold! Samordning ved vold i nære relasjoner»». Eigersund kommune var gjester, og stilte med ordfører Odd Stangeland og nyansatt rådmann Gro Anita Trøan, som bidro i møtet sammen med Birkenes kommune.

Kommunen mottok i 2014 samordningspris fra Justis- og beredskapsdepartementet i forhold til forebygging av vold i nære relasjoner.

På bakgrunn av denne prisen og arbeidet som er gjort i den forbindelsen, sendte Birkenes kommune et brev til Justis- og beredskapsdepartementet og likestillingsdepartementet om muligheten for å få til et dialogmøte.  Dette for å se om det er mulig å etablere et nasjonalt rådsmøte om samordning mellom politi og barnevern når det gjelder vold i nære relasjoner.