Søker seg tilbake

Disse vil bli helse- og velferdssjef etter Anne Stapnes.

Helt siden Anne Stapnes ble konstituert rådmann, og senere fikk jobben fast, har Bente Somdal fungert som kommunens helse- og velferdssjef. Nå har stillingen vært formelt utlyst, og den offentlige søkerlista publisert 23. mars viser at 15 kandidater ønsker jobben.

Somdal er blant søkerne og hun får konkurranse blant annet fra en rådmann og flere avdelingsledere. Det er rådmann Kjell Gunnar Olsen i Åseral som søker seg til jobben, en jobb han tidligere har hatt. Han tiltrådte som helse- og sosialsjef i Birkenes i 1989 ifølge Setesdalswiki. Siden den gang har han ifølge nettstedet vært assisterende rådmann, før han tok over som rådmann i 2012.

Blant avdelingslederne som ønsker jobben finner vi Anita Nakkestad, som i dag leder hjemmesykepleien i Vennesla. Christian Rokkestad har tidligere arbeidet som helse- og sosialsjef i Gildeskål, Hemsedal, Tokke, Lebesby og Vestre-Slidre. I dag er han helse- og omsorgssjef i Båtsfjord kommune i Finnmark.

Her er søkerlisten, etter at én kandidat har trukket seg:

Christian Sigvart Rokkestad (61), Helse- og omsorgssjef, Båtsfjord

Laurits Thomas Rasmussen (35), Skolebibliotekar, Danmark

Bente Moland Somdal (53), Assisterende kommunalsjef helse- og omsorg, Grimstad

Agate Folgerø (52), Daglig leder, Kristiansand

Eva Marie Uthus (43), Leder trafikant Vest Agder, Arendal

Knut Owing (58), Programleder boligsosialt utviklingsprogram, Kristiansand

Anita A. Nakkestad (56), Enhetsleder, Kristiansand

Solveig Tellefsen (49), avdelingsleder, Kristiansand

Geir Odmar Blaarud Heldal (47), Avdelingsleder, Kristiansand

Lena Verdal Vittali (37), Sykepleier tilkallingsvikar, Evje

Olav Vigre (49), Contract Specalist, Stavanger

Kristian Nørve (45), Hovedverneombud (assisterende), Kristiansand

Kjell Gunnar Olsen (57), Rådmann, Birkeland

John Salve Sigridnes (45), Senior stabsoffiser/Prosjektleder, Åmli