850.000 kroner til flere lærere

GÅR: Kjell Ingolf Ropstad (KrF) og Anne Kari Birkeland fotografert ved en tidligere anledning. Nå går han i regjering som statsråd, mens hun går ut av partiet.
Mer penger: Kjell Ingolf Ropstad og KrF er fornøyd med å fått gjennomslag for ekstra midler til lærere. Birkenes kommune får i år 850.000 kroner slik at de kan ansette flere lærere. Her er Ropstad fotografert sammen med partifelle og varaordfører Anne Kari Birkeland i forbindelse med en annen sak.

Mer penger: Kjell Ingolf Ropstad og KrF er fornøyd med å fått gjennomslag for ekstra midler til lærere. Birkenes
kommune får i år 850.000 kroner slik at de kan ansette flere lærere. Her er Ropstad fotografert sammen med partifelle og
varaordfører Anne Kari Birkeland i forbindelse med en annen sak.

Fra høsten får alle kommuner tilskudd til å ansette flere lærere på 1. til 4. trinn. Birkenes får 848.440 kroner av regjeringa.

– Jeg er veldig glad for at KrF har fått gjennomslag for å øremerke flere lærerstillinger på 1.–4. klassetrinn i budsjettet slik at Birkenes nå får utbetalt 850.000 kr til dette, sier stortingsrepresentant Kjell Ingolf Ropstad (KrF) i en epost til Birkenes Avisa.

I budsjettforliket for 2016 ble samarbeidspartiene KrF, Venstre, Frp og Høyre enige om å bevilge ytterligere 320 millioner kroner til flere lærere på barnetrinnet. De nye midlene kommer i tillegg til de 370 millionene som i fjor ble fordelt på 100 kommuner. Tilsammen er det rom for at kommunene kan ansette over 1000 nye lærere.

– Målet med satsingen, er å gi lærerne mer tid til hver elev. Tusenvis av lærere i den norske skolen gjør en kjempejobb hver eneste dag, men større klasser og flere elever per lærer har gjort det utfordrende å tilpasse undervisningen etter den enkelte elevens behov, sier han, og legger til:

– For mange barn får hjelp for sent, for mange elever får kunnskapshull tidlig i skoleløpet som det er krevende å tette senere, og behovet for spesialundervisning har økt gjennom mange år.

 

Les hele saken i Birkenes Avisa på papir!