– Seilet er en for stor risiko

BUDSJETT: Kommunalsjef Halvor Nes og økonomisjef Tom Olstad (t.v.).

BEKYMRET FOR SIKKERHETEN: Verken teknisk sjef Halvor Nes (t.h.) eller rådmann Gro Anita Trøan (bak) vil gå god for  sikkerheten dersom seilet over scenen på Tobias' jorde tas i bruk med dagens løsning. I følge avviksmeldingen var reparasjonene som ble gjort etter sesongen 2014 ikke gode nok. Det førte til nye reparasjoner for 15.-20.000 kroner før årets sesong. Etter noen dagers bruk slet ett av tauene seg og det ble oppdaget deformasjon av flere opphengsringer og trinser. Bildet viser teknisk sjef i samtale med kommunens økonomisjef Tom Olstad.

BEKYMRET FOR SIKKERHETEN: Verken teknisk sjef Halvor Nes (t.h.) eller rådmann Gro Anita Trøan (bak) vil gå god for sikkerheten dersom seilet over scenen på Tobias’ jorde tas i bruk med dagens løsning. I følge avviksmeldingen var reparasjonene som ble gjort etter sesongen 2014 ikke gode nok. Det førte til nye reparasjoner for 15.-20.000 kroner før årets sesong. Etter noen dagers bruk slet ett av tauene seg og det ble oppdaget deformasjon av flere opphengsringer og trinser. Bildet viser teknisk sjef i samtale med kommunens økonomisjef Tom Olstad.

POLITIKK. Seilkonstruksjonen over scenen på Tobias jorde har vært en tilbakevendende sak i flere år. Rett før kommunestyremøtet mottok politikerne avviksmeldingen som viser hvorfor teknisk etat ikke tør å ta seilet i bruk. Politikerne er imidlertid skeptiske til vurderingene.

Saken og prosessen har vakt betydelig engasjement, ikke minst fra banksjef Harald Flaa i Birkenes Sparebank. Scenen ble ferdigstilt ved hjelp av totalt 1.750.000 gavekroner, og banksjefen er redd den tradisjonelle gratiskonserten under Birkelandsdagene må avlyses dersom man ikke finner fram til ordning som fungerer.

Utfordrende situasjon

– Det er en utfordrende situasjon. Når seilet er oppe går vi og venter og spør oss «når skjer det». Vi har ikke en løsning som gir oss tilstrekkelig sikkerhet. Løsningen er ikke akseptabel, og vi ser ikke mulighet til å finne tiltak på kort sikt. Alternativet i sommer kan være å bruke mobil scene, antydet teknisk sjef Halvor Nes.

BRUKT FOR SISTE GANG?: Slik sto seilet 15. mai i år. Kort tid etter oppsto nye problemer i forbindelse med vindvær. Siden har det ikke vært tak over utescenen på kommunens tusenårssted. (Foto: Birkenes kommune)

BRUKT FOR SISTE GANG?: Slik sto seilet 15. mai i år. Kort tid etter oppsto nye problemer i forbindelse med vindvær. Siden har det ikke vært tak over utescenen på kommunens tusenårssted. (Foto: Birkenes kommune)

Uenige om risiko

Flere av politikerne var svært kritiske til at seilet ikke tas i bruk, noe som utløste reaksjoner fra både teknisk sjef og rådmannen (se annen sak). Av den til dels tekniske diskusjonen gikk det fram at det er uenighet mellom administrasjon og politikere om det er mulig å bruke seilet på en trygg måte.
Nils Olav Eikenes (H) var med i planleggingskomiteen for tusenårsstedet, og innledet tørt med at her var det visst best å ligge lavt i terrenget.
– Seilet er ikke beregnet å holdes oppe hele sommeren. Første gangen mastene knakk var det dårlig sveist, nå tåler de veldig mye. Jeg registrerer at teknisk sjef er ganske hard på alle instruksene er fulgt, men full åpning mot vindretningen er det verste du kan gjøre. Nå er det beste å finne gode løsninger og ha en god dialog, gjerne om tauverket og finne noe som er mer solid. Noen må sette seg sammen og finne den beste løsningen, mente høyremannen.

Trebasert, permanent scene

Olav Heimdal (Sp) tok på sin side til orde for en permanent scene.
– Gjerne noe trebasert, for eksempel fra Aanesland Fabrikker. Det kan bli god reklame for trevare. Jeg tror det er framtida, mente han.
Han fikk støtte fra Høyres John Olav Fidje.
– Jeg synes Heimdal har et kjempeforslag. Jeg tror ikke problemet forsvinner.
Vemund Ruud (KrF) valgte imidlertid å se på hele seilsaken som en spennende utfordring.
– Jeg seiler sjøl, og det trigger meg å finne en løsning. Det finnes helt sikkert løsninger som gjør at det kan fungere, og vi har masse kreative folk i bygda.