Skepsis mot lengre skoledager

SKEPTISKE: – Vi har ikke diskutert det, men jeg synes ikke det ser veldig bra ut for 4.-7. klasse. Hvis målet er at de skal gå kortere skolehverdag, så blir det litt spesielt, sier sekretær Siren Frigstad (med Andreas på armen) i FAU ved Birkeland skole. Hun får støtte av FAU-leder Anne Kristine Høigilt.

SKEPTISKE: – Vi har ikke diskutert det, men jeg synes ikke det ser veldig bra ut for 4.-7. klasse. Hvis målet er at de skal gå kortere skolehverdag, så blir det litt spesielt, sier sekretær Siren Frigstad (med Andreas på armen) i FAU ved Birkeland skole. Hun får støtte av FAU-leder Anne Kristine Høigilt.

SKEPTISKE: – Vi har ikke diskutert det, men jeg synes ikke det ser veldig bra ut for 4.-7. klasse. Hvis målet er at de skal gå kortere skolehverdag, så blir det litt spesielt, sier sekretær Siren Frigstad (med Andreas på armen) i FAU ved Birkeland skole. Hun får støtte av FAU-leder Anne Kristine Høigilt.

SKOLE. Forslaget til ny organisering av skoledagen for grunnskoleelevene i Birkenes som ble sendt ut sist uke, vekker reaksjoner. Flere er kritiske til lengre skoledager.

– I utgangspunktet hadde ikke FAU noen sterke argumenter mot femdagers skoleuke, vi syntes argumentene vi fikk før jul var bra. Men vi er selvfølgelig opptatt av at Birkeland skole har et godt og tilstrekkelig SFO-tilbud, for dette vil bety at flere barn enn i dag vil benytte SFO. Og lengre skoledager vil jo ikke være gunstig, sier Siren Frigstad, sekretær i Foreldreutvalget ved Birkeland skole. FAU-leder Anne Kristine Høygilt stusser også over at flere elever vil få lengre skoledager enn i dag. Da FAU hadde saken oppe i januar i år, støttet de et forslag om at 1.-4. trinn skulle få fire timers dag mandag, onsdag og fredag og seks timers dag tirsdag og torsdag, mens 5.-7. klasse skulle gå fire timer onsdag og seks timer de øvrige dagene.
– Så er det ikke blitt sånn, påpeker Høigilt. Hun peker spesielt på 4.-7. klasse som hun synes får to veldig lange dager når de skal slutte halv tre i stedet for ti på to, og varsler at FAU vil ta saken opp igjen og be om en forklaring på de to lange dagene.
– Jeg håper hensynet til elevene veier tyngre enn hensynet til skyssordningen, sier FAU-lederen.

Frykter dårligere læringsutbytte

Lærerne på Valstrand skole er kritiske til at ungdomsskoleelevene får en ekstra time fire dager i uka.
– Dagene blir for lange. Vi erfarer allerede nå at sjette og siste time er tung for elevene. De lærer mindre, det er mer uro. Vi ser ikke at dette kan være hensiktsmessig for læringsutbyttet, sier klubbleder for Utdanningsforbundet på Valstrand skole, Elisabeth Sandø. Hun er også kritisk til prosessen som har ledet fram til den nye organiseringsmodellen og føler at ungdomsskolelærerne ikke er blitt hørt.
FAU på samme skole mener at FAU i større grad burde blitt brukt som høringsinstans før forslaget ble presentert.
-Vi har forståelse for at den halve onsdagen til fellestid kan være positivt for personalets utvikling, men lurer litt på om de har tenkt på konsekvensene dette vil få for elevenes fritid, og da tenker vi spesielt på skysselevene, hvordan dette vil påvirke all den andre aktiviteten som skjer i bygda, sier FAU-leder Geir Colbjørnsen.

LES MER OM SAKEN I UKAS PAPIRAVIS