Tre innbyggere i Birkenes er nå koronasmitta. Ordføreren: – Ha god kontroll på dine nærkontakter

ORDFØRER GYRO HEIA: – Jeg er nesten helt sikker på at vi kommer til å få flere smittetilfeller her i Birkenes også fremover.

Det er nå påvist koronasmitte hos tre innbyggere i Birkenes. Ordfører Gyro Heia. – Når nye smittetilfeller blir bekreftet her i Birkenes, vil noen få en telefon fra smittesporingsteamet som vil be deg om en liste over alle du har vært i kontakt med de siste to døgn.

De to første smittetilfellene er begge knytta til utenlandsreiser. På kommunens heimeside er det opplyst at de smitta er i isolasjon, og at den enes nærkontakt er i karantene.

Fredag ble det påvist covid-19 smitte hos ytterligere en innbygger. Vedkommende er smitta av en kollega i annen kommune. Smitteoppsporing er gjennomført og situasjonen er under kontroll, opplyser Birkenes kommune.

De tre smittetilfella skal være uavhengig av hverandre.

Fredag kveld skreiv ordfører Gyro Heia på Birkenes kommune si facebook-side. – Jeg opplever det betryggende å høre at smittesporingsteam og kommuneoverlege har kontroll på smittesporingen. Dette skyldes blant annet fordi de smittede har hatt oversikt over sine bevegelser og nærkontakter. Men dette kan fort snu dersom smitten klarer å ta innersvingen på oss og vi ikke har kontroll på våre nærkontakter, som er avgjørende for at smittesporingen kan gi oss kontroll.

 

Nye gjeldende smitteregler fra regjeringa – og som nå også gjelder i Birkenes:

– Forbudt å være mer enn 20 personer på private sammenkomster på offentlig sted.
– Nasjonal skjenkestopp klokken 24.00.
– Ingen nye gjester på restauranter og utsteder etter klokken 22.00.
– Forbudt å være mer enn 50 personer på innendørs arrangementer uten fastmonterte seter.
– Reisende fra røde land må fremvise attest på negativ covid-19-test når de kommer til Norge.
– 10 dager på karantenehotell for alle som ikke har fast bopel i Norge.
– 10 dager på karantenehotell for arbeidsreisende hvor arbeids- eller oppdragsgiver ikke kan sørge for egnet oppholdssted.

 

Videre har regjeringa gitt følgende anbefalinger som gjelder i heile landet:

– Hold deg mest mulig hjemme.
– Ha minst mulig sosial kontakt med andre enn de du bor med.
– Dropp unødvendige innenlandsreiser.
– Hold minst 1 meter avstand.
– Vask hender ofte og grundig.
– Maks 5 gjester hjemme.

 

Ordfører Gyro Heia skriver om skriver. – Jeg er nesten helt sikker på at vi kommer til å få flere smittetilfeller her i Birkenes også fremover, for det er dessverre ingen utsikter til at det vil være en vaksine klar før mot høsten 2021. Når nye smittetilfeller blir bekreftet her i Birkenes, vil noen få en telefon fra smittesporingsteamet som vil be deg om en liste over alle du har vært i kontakt med de siste 2 døgn. Så bidra til å gjøre jobben enkel for dem, og fortsett med å være forsiktig og ha god kontroll på dine nærkontakter. På den måten passer vi på hverandre og viser at vi bryr oss om hverandre.

På kommunestyremøtet torsdag denne uka ble formannskapets ni medlemmer gitt beslutningsmyndighet ved eventuelle strakstiltak som kan bli nødvendig å vedta. Dermed kan sånne raskt innføres, uten behandling i kommunestyret.