Posten kutter – igjen

Redaktøren«Neste år forsvinner siste del av postsortering på Stoa i Arendal. Fra da av blir all post sortert i Stokke i Vestfold.» Sitatet er hentet fra lørdagens utgave av Agderposten. Saken hadde tittelen «Slutt på all lokal sortering av post.»

Siden Posten innførte begrepet Post i butikk i 2001 har det foregått den rene massenedleggelsen av postkontorer landet over. I dag er det eksempelvis kun to postkontorer igjen på Agder – ett i Arendal og ett i Kristiansand. Over resten av Sørlandet er det ansatte i diverse dagligvarebutikker som tar seg av posttjenestene over disk.

Hva har det betydd for privatkunden? Ser vi bort fra at Posten samtidig har strukturert produktene sine slik at man ofte tvinges til å velge en løsning – eksempelvis for pakker – som er dyrere enn den man kunne kjøpe tidligere, har omleggingen vært positiv. Nå kan man hente pakker og brevpost og få utført andre posttjenester i hele butikkens åpningstid, og ikke bare til klokka 16 på hverdager og 13 på lørdager.

For bedriftskunder med utstrakt behov for Postens tjenester, eksempelvis lokalaviser, har heller ikke omleggingen til Post i butikk medført nevneverdige utfordringer. Da er det verre med de store omorganiseringene av sorteringsnettet.

Som flittig – og trofast – bruker av Postens og Brings distribusjonstjenester helt siden avisa så dagens lys, har Birkenesavisa merket omorganiseringene på kroppen i form av flere og større avvik på levering av avispakkene enn tidligere. Vi liker det derfor ikke når det varsles at enda mer av postsorteringen skal sentraliseres.

Sentralisering, omorganisering, omstrukturering, kall det hva du vil, medfører i de aller fleste tilfeller at færre ansatte skal gjøre like mye eller mer enn flere gjorde tidligere. Når arbeidsmengden og tidspresset øker, øker også risikoen for feil. Vi håper derfor at Posten sørger for å styrke bemanningen i Stokke når postterminalen her får ansvaret for å sortere enda mer av posten vår.