Regjeringa støtter postkutt

DRAMMEN: Kringkastingssjef-sjef Thor Gjermund Eriksen (med ryggen til), Randi Siren Øgrey, adminstrerende direktør i Mediebedriftenes Landsforening (t.v.), kulturminister Trine Skei Grande og Rune Hetland, på Landslaget for lokalaviser (LLA) sitt landsmøte på Scandic Ambassadeur Hotel I Drammen. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Fra neste sommer skal Posten bare gå med post to til tre dager i uka.

Samtidig skal staten kjøpe distribusjonstjenester av andre leverandører, slik at folk skal få avisene sine minst tre dager i uka. Dermed har Landslaget for lokalaviser fått et nytt gjennomslag i regjeringen for at lokalavisene er viktige for innbyggerne og lokalt demokrati.

– Når Posten dessverre skal gå sjeldnere med post, synes vi at regjeringens kompensasjonsordning er bra for innbyggerne og lokalavisene. At folk i hele Norge, uavhengig hvor grisgrendt de bor, skal få avisa tre dager i uka, er bra for alle. De fleste av våre medlemsaviser vil kunne tilpasse seg den nye hverdagen. Samtidig er det viktig å understreke at det er aviser som får betydelige utfordringer, sier generalsekretær Rune Hetland i Landslaget for lokalaviser (LLA) i en pressemelding.

For knappe to uker siden la kulturminister Trine Skei Grande fram en ny mediestøttemelding der regjeringen la klare føringer for at lokalavisene må prioriteres. Når samferdselsminister Jon Georg Dale i dag har lagt fram forslag til endringer i postloven, er LLA glade for at det er en sammenheng mellom mediepolitikken og posttilbudet.

– At folk også i distriktene fortsatt skal få lokalavisa si på papir, er viktig både for innbyggerne, avisene og lokaldemokratiet. Avisene er fremdeles avhengig av papiravisa for å finansiere journalistikken. Vi i LLA mener det er for tidlig i digitaliseringsprosessen å redusere Postens omdelingsfrekvens. Det handler om lik infrastruktur uavhengig av hvor i landet du bor, sier Hetland.

Overgangsordning

Det er fra 1. juli 2020 at Posten bare skal gå med post i gjennomsnitt 2,5 dager i uka; mandager, onsdager og fredager den ene uka, og tirsdager og torsdager den andre uka. Fra samme tid skal staten kjøpe avisombæring av distribusjonsselskaper tre dager i uka; tirsdager, torsdager og lørdager. Dette kommer i tillegg til avisdistribusjonen som avisenes egne selskaper alt gjør i dag.

– Dei siste 20 åra har brevvolumet gått dramatisk ned. Dette er resultatet av ein digital revolusjon, ikkje ei politisk styrt utvikling. Vi skal òg i framtida sørge for eit godt og likeverdig posttilbod over heile landet, men det må vere tilpassa det folk faktisk etterspør, sier samferdselsminister Jon Georg Dale i en annen pressemelding.

Regjeringa tar sikte på at lovforslaget om ny postlov gjøres gyldig fra 1. juli 2020. 85 prosent av avisene i abonnement blir distribuert via avisbransjens egne avisbud. De resterende 15 prosent blir distribuert av Posten på hverdager. Regjeringa vil bruke 750 millioner kroner på at avisene i siste gruppe fortsatt kommer fram.

– Det er viktig for regjeringa å bidra til mediemangfoldet i landet vårt, og vi vil difor innføre ei ordning der staten kjøper avisombering i desse områda på tre faste vekedagar – tysdag, torsdag og laurdag – i tre år frå lova trer i kraft. Til saman vil dette koste om lag 750 millionar kroner på dei tre åra, seier Dale.

PS: Birkenesavisa er medlem av LLA. Birkenesavisas redaktør har tidligere signert et opprop mot ny postlov.