ungdom

Fredelig ungdom

Ungdom drikker mindre og er mer hjemme enn før. Dermed rapporteres det også om mindre vold og slåsskamper.