Kari Åmlid EriksenLover mer penger

Trond Giske (Ap) mener årets valg er et veivalg, og garanterer at Birkenes kommune får mer penger på hendene med Arbeiderpartiet i regjering.