Må man ha lekser i skolen?

MEDBESTEMMELSE: Rektor Tor Helge Olsen vil la elever og foreldre være med å bestemme om skolen skal ha lekser eller ikke. Mandag inviterer skolen til temakveld om temaet, der 5.-7. klassingene og foreldrene deres er invitert.

MEDBESTEMMELSE: Rektor Tor Helge Olsen vil la elever og foreldre være med å bestemme om skolen skal ha lekser eller ikke. Mandag inviterer skolen til temakveld om temaet, der 5.-7. klassingene og foreldrene deres er invitert.

MEDBESTEMMELSE: Rektor Tor Helge Olsen vil la elever og foreldre være med å bestemme om skolen skal ha lekser eller ikke. Mandag inviterer skolen til temakveld om temaet, der 5.-7. klassingene og foreldrene deres er invitert.

SKOLE. Er hjemmelekser nødvendig, eller kan de med fordel kuttes ut? Mandag kveld inviteres det til temakveld på Herefoss skole. Der skal elever og foreldre få si hva de mener om lekser.

Hva mener foreldrene og elevene i 5.-7. klasse om lekser? Hva sier forskning om lekser? Ønsker vi lekser på Herefoss skole? Det er noen av momentene som skal belyses under temakvelden, der det legges opp til både gruppearbeid, felles informasjon og drøfting i plenum.
– Alle årene jeg har jobba i skolen har jeg fått tilbakemelding fra elevene om at skolen er okei, men lekser er det verste som fins. Foreldre forteller at de ikke forstår leksene, at de ikke kan hjelpe med leksene og at leksene er helt annerledes enn dem de selv hadde på skolen. Det blir mye grining hjemme, og barna blir tatt inn fra hyggelige aktiviteter ute for å gjøre lekser og så slippe ut igjen, sier rektor Tor Helge Olsen om bakgrunnen for at skolen nå setter hjemmeleksene på dagsorden gjennom en egen temakveld.

Tror på leksekutt

Selv tror Olsen at lekser med fordel kan kuttes ut, helt eller delvis.
– Mange skoler har jo gjort det allerede. På en skole i Nordland kutta de ut lekser for ti-tolv år siden, og de opplevde faktisk at elevene fikk bedre resultater.
Han viser til forskning som forteller at gutter ikke lærer noenting av å gjøre lekser, mens jenter lærer litt mer. Et annet forskningsprosjekt viser at elever som utsettes for mye prøver og lekser får dårligere karakterer på ungdomsskolen.
– En skulle jo tro det var motsatt, men dette med lekser skiller veldig avhengig av hvilken bakgrunn du har. I hjem med mye ressurser går det greit, i hjem der det er vanskeligheter, gjør det ikke det, påpeker rektoren.

Leksetime

En høringsuttalelse fra Kunnskapsdepartementet åpner for at hver enkelt kommune selv skal få bestemme hvilket trinn i grunnskolen som skal tilbys leksehjelp. Olsen er ikke overbegeistret for leksehjelpsordningen heller, da leksehjelpen som regel tilbys etter at siste time er slutt, når elevene er trøtte og slitne etter en lang skoledag. Da vil han heller gjøre siste ordinære skoletime til leksetime, en ordning skolen har hatt positive erfaringer med tidligere.
– Ett år fletta vi inn leksene i sjette time på mandag og tirsdag. Selv om elevene var trøtte og slitne ble det en god arbeidstime på slutten av dagen, og det er ikke tvil om at humøret på elevene var bedre da de kunne legge fra seg bøkene i hylla da de gikk hjem. Det fungerte kjempebra med de største elevene, og kan være en aktuell metode å prøve ut på nytt, sier herefossrektoren.

Prøveprosjekt

Mandag kveld ønsker han å høre hva elevene og foreldrene tenker om saken.
– Jeg håper vi finner en retning sammen. Kanskje ikke nødvendigvis at vi kutter leksene helt, men kanskje vi for eksempel kan ha fokus på lesing for første til fjerde trinn, så legger vi alt annet til sides, foreslår Olsen. Han ser i såfall for seg et prøveprosjekt fram til sommeren.
– For å se om trivselen på skolen blir bedre.

Hva er bra og dårlig med lekser?
5.-7. klassingene ved Herefoss skole er blitt spurt om hva de synes er positivt og negativt med lekser. Her er hva de svarte:
Positivt
• Lære litt mer
• Pugge i fred og ro
• Lettere å konsentrere seg
• Foreldrene lærer litt mer
• Lærer å fordele oppgavene selv
• Kan ha det helt stille
• Kan jobbe uforstyrret
• Foreldrene våre kan sjekke oss
• Lekser er bra hvis man vet målet
• Kan forberede meg til skolen
Negativt
• Det tar fritiden
• Stress med leveringsfrister
• Kan være for vanskelige lekser
• Man er sliten etter en lang dag på skolen
• Bruker veldig mye tid
• Ikke alltid lett å få hjelp
• Kjedelig
• Blir sur og negativ til skolen
• Man rekker det ikke alltid