Må rette avvik

Etter et tilsyn ved Herefoss skole må en hel vegg på jentetoalettet erstattes.

I starten av juni ble det utført tilsyn ved Herefoss skole i henhold til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler. Kommuneoverlege Dagfinn Haarr har gitt ett avvik og flere merknader det må arbeides med.

– De to jentetoalettene er skilt med en «spanskvegg». Dette er ikke akseptabelt, og må rettes, skriver Haarr i tilsynsrapporten.

Haarr skriver at denne veggen må erstattes med fast vegg før skolen kan godkjennes. Videre påpeker han i rapporten at manglende lyddemping i sløydsalen er et problem både for undervisningen i sløyd og for undervisningen i klasserommet over. Lekeapparatene ute må sikkerhetssjekkes minst årlig, og det må lages en rutine for dette.

Kommuneoverlegen tar også opp at rutiner for renhold, og spesielt rengjøring av horisontale flater bør klargjøres og være kjent for skolens ledelse. Det må også lages gode rutiner for å melde avvik fra rutinene og ellers manglende renhold.

Til sist blir det nevnt at det må lages rutiner for å hindre skade av istapper, da istapper er et problem om vinteren.

– Skolen må sørge for avsperring, og teknisk drift må forebygge og fjerne istapper ved behov, skriver han.