Ja til røykeforbud

TVILENDE JA-MANN: Olav Vehusheia (nærmest kamera) stilte seg tvilende til forslaget om å innføre røykeforbud i arbeidstida for alle de kommuneansatte, men i likhet med Høyre-kollegene Jon Inge Holm og Gunnar Høygilt stemte han for forslaget. Tjenesteutvalgsleder Eva Aabel Retterholt (Sp) og helse- og omsorgssjef Anne Stapnes til venstre i bildet.

TVILENDE JA-MANN: Olav Vehusheia (nærmest kamera) stilte seg tvilende til forslaget om å innføre røykeforbud i arbeidstida for alle de kommuneansatte, men i likhet med Høyre-kollegene Jon Inge Holm og Gunnar Høygilt stemte han for forslaget. Tjenesteutvalgsleder Eva Aabel Retterholt (Sp) og helse- og omsorgssjef Anne Stapnes til venstre i bildet.

TVILENDE JA-MANN: Olav Vehusheia (nærmest kamera) stilte seg tvilende til forslaget om å innføre røykeforbud i arbeidstida for alle de kommuneansatte, men i likhet med Høyre-kollegene Jon Inge Holm og Gunnar Høygilt stemte han for forslaget. Tjenesteutvalgsleder Eva Aabel Retterholt (Sp) og helse- og omsorgssjef Anne Stapnes til venstre i bildet.

POLITIKK. Et enstemmig tjenesteutvalg gikk inn for å gjøre Birkenes kommune til en tobakksfri arbeidsplass. Gjør Kommunestyret det samme, blir det forbudt å røyke i og rundt alle kommunale bygg fra 1. juli.

Bakgrunnen for forslaget er at Birkenes kommune har en klart høyere forekomst og dødelighet av KOLS og lungekreft enn sammenlignbare kommuner. For å være et forbilde og en pådriver, men også av hensyn til de ansattes helse og arbeidsmiljø og kommunens tjenestemottakere, som barnehagebarn og skoleelever, ønsker man at kommunen skal bli en tobakksfri arbeidsplass. Det innebærer at de ansatte ikke vil få mulighet til å ta røykepauser i arbeidstida, verken ansatte eller besøkende vil få lov til å røyke i og rundt kommunale bygg med tilhørende uteområde, og inngangspartiene til alle kommunale bygg vil bli merket med «Røykfri sone». Forbudet skal følges opp med tiltak som røykavvenningskurs og kostholdsveiledning. Alle kostnader knyuttet til tiltaket vil bli dekket av folkehelsemidler. Kommunens arbeidsmiljøutvalg støtter forslaget, og det skal ha kommet mange positive tilbakemeldinger fra de ansatte.

Fryktet «papirparagraf»

– Jeg må si at jeg er veldig tvilende, for jeg lurer litt på åssen dette skal håndheves, sa Olav Vehusheia da Tjenesteutvalget skulle ta stilling til rådmannens forslag. Ettersom det ikke var foreslått noen form for straff dersom forbudet brytes, fryktet Høyre-representanten at det hele skulle bli en «papirparagraf» som ikke ville bli fulgt opp i praksis. Helse- og omsorgssjef Anne Stapnes bekreftet at det foreløpig ikke er lagt inn noen sanksjonsmuligheter, men at dette kommer, og de ansatte skal selv få komme med forslag. Det er sendt ut en nettbasert spørrhttp://birkenes-avisa.no/wp-admin/post-new.php#eundersøkelse til mer enn 400 av de ansatte, hvorav 130 allerede har svart, så interessen er stor for å bidra, påpekte hun. Stapnes ser uansett ikke for seg at kommuneledelsen vil løpe rundt og leke røykepoliti.
– Det er nok ikke i samsvar med kommuneloven, men områdene skal skiltes, så det vil stå veldig tydelig at det ikke er lov å røyke på kommunens område og ved inngangspartiet. Det gjelder alle som kommer her også, selvfølgelig, presiserte helse- og omsorgssjefen.

Kan ikke forby snus

På spørsmål fra KrFs Signy Aas Andreassen og Vehusheia bekreftet Stapnes at forbudet kun vil gjelde røyking, mens snus fortsatt vil være tillatt, da lovverket ikke åpner for et forbud mot det. Hun understreket imidlertid at kommunen ønsker at det skal bli slutt på snusingen også.
– Vi ønsker å hjelpe folk å slutte å snuse, for eksempel kule lærere i ungdomsskolen som er forbilder for sine elever. Snuser kule lærere, så kan det være at elever begynner også, påpekte helse- og omsorgssjefen, som regner med at mange av de ansatte vil ha synspunkter på hvilke typer tiltak som bør settes inn. Noe motstand må man også regne med, mener hun.
– Men jeg oppfatter at det er veldig mye velvilje og positiv mottakelse. Det er jo andre kommuner og bedrifter som har innført det samme, og jeg tror at om fire-fem år så er det en selvfølgelig ting, sa Anne Stapnes.
– Jeg vil gjerne vite hva majoriteten av de ansatte mener før saken kommer opp i kommunestyret. Men jeg regner med at jeg kommer til å gå inn for administrasjonens forslag, sa Olav Vehusheia. I Tjenesteutvalget gjorde han i alle fall det, som resten av representantene.