Ordførerens uke

Ordfører Arild WindslandMandag 18/3: Kontordag
Tirsdag 19/3: Kommunenes Sentralforbund – seminar i Kristiansand. Temaet er korrupsjon.
Onsdag 20/3: Dialogmøter med Herefoss Bygdeutvikling og Vegusdal Ve og Vel. Årsmøte i Øynaheia løypelag.
Torsdag 21/3: Årsmøte i Birkenes Næringsforum
Fredag 22/3: Kontordag